kør mæ bænk besøg fra Hedensted marts 2019

Kom hinanden vé - mobilitetsprojekt
(2020 - 2022)

Projektet bygger på erfaringerne fra de to pilotprojekter: “Alternative, bæredygtige kollektive transportkoncepter” og “Kollektive transportkoncepter i landdistrikterne; Andelsforening 2.0”. Mobilitetsforeningen – ejet af landsbylaugene – forsøger at binde de hidtidige initiativer sammen til en fremtidssikret løsning for bedre mobilitet i landdistrikterne.

I vinteren 2019-2020 har Landsbyforum (der er en forening for alle Landsbylaug i Sønderborg) etableret en Mobilitetsforening, for at skabe forbindelser mellem folk, når anledningen er sundhedsfremmende, bedre livskvalitet eller livslang læring. Formålet er bl.a. at skabe mulighed for landsbybus-, delebilstjenester, samkørsel eller anden form for mobilitetsydelse og løsninger. 

 

Projektet bygger på erfaringerne fra de to pilotprojekter: “Alternative, bæredygtige kollektive transportkoncepter” og “Kollektive transportkoncepter i landdistrikterne; Andelsforening 2.0”.

 

Mobilitetsforeningen er svaret på en “Andelsforening 2.0”

 

Mobilitetsforening har søgt og fået tilskud fra bl.a. “Landdistriktspuljen” fra Erhvervsministriet samt “Puljen til borgerinitiativer” i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer til projektet: “Kom hinanden ve´”. Udvalget støtter desuden med sekretærhjælp til projektet.

 

Projekt ”Kom hinanden ve´” er landsbyernes bidrag til at nytænke mulighederne for en grønnere transport og mobilitet i landdistrikterne,

der tager udgangspunkt i lokalsam-fundene, er funderet på stærke partnerskaber og som er baseret på ansvar og tillid. 

 

Dermed hjælper civilsamfundet med at løse en samfundsøkonomiske udfordring med CO2-udslip, trængsel på vejnettet samt spild af tid og penge.

 

Der arbejdes sideløbende på at etablere en delebank for alle landsbylaug.