Byrådet for 2018 - 2021

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, §17 stk. 4 udvalg

Det er byrådets vision at udvikle landdistrikterne – herunder landsbyerne, så de er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet. Ved at understøtte lokale aktiviteter og fysiske mødesteder, styrkes livskvaliteten og sammenholdet i landsbyerne. 

Medlemmer af udvalget

Udvalget består af fem byrådsmedlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter samt direktør og afdelingslederen fra forvaltningen med landdistriktskoordinatoren som sekretær.

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistriktsområdet siden 2007 har været organiseret i landsbylaug, det frivillige Landsbyforum og det politiske §17 stk. 4 udvalg.

Indsatsområder

Målet er at fremme udviklingsarbejdet på landdistriktsområdet,  for at kommunen bliver førende, når det drejer sig om at skabe bedre levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.

Driftsbudget

Udvalget har et årligt driftsbudget på ca. 460.000 kr., der skal bidrage til at skabe udvikling på landdistriktsområdet. Derudover er ansat personer i sekretariatet, der fysisk understøtter indsatserne.

Puljen til borgerinitiativer

Der er af byrådet afsat 1 mio. kr. pr. år til projekter, der er beskrevet i landsbyernes lokale udviklingsplaner. Formålet er, at støtte op om en tidlig indsats overfor konkrete initiativer, der fremmer udviklingen i landdistrikterne i Sønderborg Kommune. 

Puljen til forprojekter

Byrådet har afsat 250.000 kr. pr. år til projekter, der støtter udvalgets egne forprojekter og forundersøgelser af potentielle projekter, der skaber merværdi og vækst i landdistrikterne i henhold til indsatsområderne.

Dagsordener og referater

Her finder du alle dagsordener og referater fra Sønderborg Kommunes politiske udvalg, samt råd og nævn. Du kan abonnere på dagsordener og referater og blive tippet på mail.

dk_profilfoto1_map

Kommuneplan 2019 - 2031

Her finder du Kommuneplan, der blev vedtaget af byrådet den 18. december 2019. Kommuneplanen indeholder byrådets mål, retningslinjer og rammer for udviklingen i Sønderborg Kommune. Under “Emner og Redegørelser” ses strategien for Landdistrikterne.

Afsløring af skulptur til SL2017_panorama m Charlotte 0095-Pano

Formanden fortæller ....

“Udvikling af hele kommunen – både land og by – ligger mig meget på sinde, for at skabe en kommune i balance, hvor borgerne kan bo, arbejde og leve det gode liv”, udtaler Charlotte Riis Engelbrecht, formand for udvalget. “Det er højt prioriteret at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne”.

 

Landsbyforum som partner

“Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene og sparringspartner med udvalget. Vores vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene”, udtaler Agnes Nielsen, formand for Landsbyforum. “Resultaterne herfra er omdrejningspunktet for udvalgets indsatser.”