Projekter, der har fået støtte i 2020

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Landsbylauget i Brunsnæs/Iller/Busholm tildeles 47.775,00 kr. til etablering af mobile dele-elementer til udeliv i form af borde/bænkesæt og læskur. Projektsummen er 79.625 kr.

Blans Landsbylaug ønsker at etablere en hoppepude, hvortil der ydes tilskud på 29.280 kr. ud af et samlet budget på 48.300 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 11.800 kr. til et lydanlæg samt borde/bænke til afholdelse af årlige sociale-kulturelle arrangementer “Hils på din nabo”. Projektsummen var 48.700 kr.

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 41.470 kr. til etablering af petanque-baner som en del af aktiviteter på tværs af generationer. Projektsummen er 70.470 kr.

Lysabild Landsbyråd støttes med 48.292,50 kr. til indkøb af inventar til Multisalen. Projektsummen er 80.487,50 kr.

Mobilitetsforeningen tildeles 100.000 kr. til mobilitetsprojektet “Kom hinanden ve´” og 29.825 kr. til konceptudvikling af “Kør-mæ-bænke Rally”. Den samlede projektsum er på 750.008,10 kr.

Skovby Landsbylaug tildeles 73.625 kr. til etablering af “Skovby Have”, hvor projektsummen er 126.500 kr.

Stolbro/Stolbrolykke Landsbylaug mangler et skridsikkert lag på broen mod Dyndved, og tildeles 8.250 kr. til materialer. Projektsummen er 13.750 kr.

E’Svenstruplaug tildeles 50.000 kr. for sammen med flere foreninger at bygge en bålhytte. Projektsummen er 303.650 kr.

Landsbygruppen i Tandslet tildeles 29.998 kr. til etablering af to shelters ved Kulturhuset Bittens Bank. Projektsummen er 52.598 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     520.315,50 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     146.650,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          862.683,12 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                     94.490,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                             1.624.138,62 kr.

_DSC9498
Skovby Have
Hitch-hike 1
Grænseoverskridende "Kør-mæ-Rally" anno 2020
Grønne køretøj_0014
"Kom hinanden ve' " mobilitetsprojekt

Projekter, der har fået støtte i 2019

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

E’Svenstruplaug tildeles 105.000 kr. til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd ønsker at etablere et forsøgskøkken og tildeles 100.000 kr. til udarbejdelse af en forretningplan og fundraising til projektet. Total beløbet på denne opgave er 166.000 kr.

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 20.000 kr. til udstillingsmontre i forbindelse med markedsføring. Projektsummen er 33.333 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tilkøber en cykeltrailer med plads til 8 almindelige cykler eller et mindre antal handicap-cykler. Tilskuddet er på 24.000 kr. og totalbeløber er 40.000 kr.

Landsbyerne på Broagerland tildeles 22.000 kr. i forbindelse med nye tiltag ved “Det levende teglværk Cathrinesminde”. Projektsummen er 78.000 kr. Af tidligere tildelte midler er 43.000 kr. returneret til puljen, da projektet opnåede større tilskud fra en anden puljen end forventet.

Adsbøl Borgerforening har i samarbejde med “Kulturlandsbyen” søgt og fået tildelt 20.000 kr. i forbindelse med tilblivelsen af et egnsspil. Projektsummen er 240.000 kr.

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug tildeles 20.000 kr. til en forretningsplan for, hvorledes der kan etableres et showroom for bier, hvor publikum kan læse at passe på naturen. Projektsummen er 33.333,33 kr.

Blans Landsbylaug samler ind til julebelysning. De tildeles 39.120 kr. til projektet, der har en totalsum på 65.200 kr.

Holm Landsbylaug vil etablere et større aktivitetsområde og tildeles 152.000 kr. til projektet, der er budgetteret til 712.500 kr.

Landsbygruppen i Tandslet er igang med et større projekt midt i landsbyen omkring Bittens Bank og Købmandsbutikken. Her tildeles de 120.000 kr. til et handicaptoilet. Projektsummen er 200.000 kr.

Kettingskov Landsbylaug tildeles 31.113 kr. til etablering af en stendysse til e nsamlet værdi af 55.750 kr.

Landsbyforum søger til to separate projekter på vegne af alle landsbyer: “Folk møder folk” (weekendkursus med SSF, kompetance-forløb og demens-fokus) og støtte til deltagelsen ved Folkemødet på Bornholm 2020. Udvalget tildeler hhv. 77.750 kr. og 70.000 kr. til initiativerne.

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om støtte til opsætning af en hoppepude. De tildeles 23.400 kr. ud af en samlet udgift på 39.000 kr.

Brandsbøl-Lunden landsbylaug tildeles 97.050 kr. til etablering af en “Sanse Showroom – BeeAir” på 24 m2 på baggrund af forretningsplanen, der blev givet tilskud til tidligere. Totalsummen på projektet er 170.050 kr.

Hundslev-Notmark-Almsted Landsbylaug er igang med et større projekt omkring Notmark gl. Skole og forbindelserne mellem de tre landsbyer “Midt O Als”. Udvalget bevilliger 200.000 kr. til projektets fase 1, der er budgetteret til 350.000 kr.

Landsbylaugene på Broagerland arbejder med “Broagerland 3.0” projektet og får tildelt 60.000 kr. til et forprojekt til realisering af et bo- og arbejdsfællesskab. Projektsummen er 100.000 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:  1.231.433,00 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     231.983,33 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          976.500,00 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                   216.000,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                              2.655.916,33 kr

Stendysse i Kettingskov
Markedsføring af Kegnæs
Ativitetsområde i Holm
Arrangement med SSF og Landsbyforum - Folk møder folk
DSC_5525
Folkemødet på Bornholm
COLOURBOX5174564
Forsøgskøken i Kværs

Projekter, der har fået støtte i 2018

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Adbøl Borgerforening tildeles 75.000 kr. i støtte til en multibane, der har en samlet værdi på 320.000 kr.

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om 35.221 kr. til et udviklingsprojekt på Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter. Projektet har en samlet værdi af 58.701,50 kr.

Landsbyerne på Broagerland søger om støtte til diverse rekvisitter til “Det levende teglværk på Cathrinesminde”. Der medfinansieres 20.184,75 kr. ud af den samlede projektsum på 233.160 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er blevet inspireret fra Hürup i Schleswig-Flensborg og ønsker at opsætte 13 “Kør-mæ-bæne” på Sydals, Broagerland og Kværs-området. Udvalget giver et tilskud på 48.000 kr.  Den samlede projektsum er 80.000 kr.

Nordals Landsbylaug PAK søger i samarbejde med Vinterbaderne om støtte til etablering af omklædningsfaciliteter i Købingsmark. Kommunen er partner i projektet og ansvarlig for det offentlige toilet i bygningen. Puljen støtter med 121.800 kr., LAG Sønderborg Aabenraa støtter med 356.582,50 kr. og en forsikringssum betaler restbeløbet. 

Totalbeløbet er 713.165 kr.

E’Svenstruplaug tildeles 28.500 kr. til etablering af storkereder m.m. til Storkelauget, der ønsker at tiltrække storke til Svenstrup. Projektsummen er 47.500 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd vil etablere et inkubationskøkken – kaldet forsøgskøkken, og har brug for en arkitekttegning og overslag. Lauget tildeles 60.000 kr. af den samlede projektsum på 100.000 kr.

Landsbylaugene tildeles 40.000 kr. til et kompetenceforløb. 16 medlemmer af landsby-laugenes bestyrelser får mulighed for at deltage på Folkemødet på Bornholm. Den samlede værdi er 66.666 kr.

Elstrup / Elstrupskov har brug for en ny badebro til en samlet værdi på 120.000 kr. Puljen tildeler 72.000 kr.

Skodsbøl etablerer en legeplads ved klubhuset og tildeles 126.600 kr. Den samlede projektsum er 211.000 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 10.020 kr. til redskaber, for at trivsel, sundhed og motion kan optimeres. Projektsummen er 16.700 kr.

Fem landsbyer søger samlet om 41.000 kr. i støtte til “Kultur i øjenhøjde”. En afrikansk børne-dansetrup besøger friskolerne i Svenstrup, Tandslet, Kværs, Oksbøl og Elstrup koordinerer. Det blev en kæmpe oplevelse for alle de deltagende, og afviklet indenfor den økonomiske ramme på 76.000 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   728.325,75 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  247.666,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.067.740,25 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                   49.160,50 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.092.892,50 kr.

Billede
Omklædningsfaciliteter for vinterbadere og lokale i Købingsmark
20180424_161125
Kør-mæ-bænke / Mit-fahr-bank (moderbænken)
IMG_0324
Storkereder på vej til Svenstrup Storkelaug
DSC_0633
Badebro på vej til Elstrup / Elstrupskov

Projekter, der har fået støtte i 2017

Adsbøl Borgerforeningen har i samarbejde med “Det lille Theater” fået tildelt 65.849 kr. til ombygning af theatret. Den samlede værdi er 420.849 kr.

Landsbylauget i Holm har i samarbejde med Jollmands Gaard fået tildelt 50.000 kr. til opførelse af bagehuset på Jollmands Gaard. Ombygningen forventes at løbe op i 1.530.000 kr.

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug støttes med 33.000 kr. til et legestativ. Projektsummen er 55.000 kr.

Ø-gruppen Kegnæs vil opsætte en yderligere informationer i fyrtårnet og søger om 13.499 kr. til medfinansiering af en touchskærm til en samlet værdi af 40.999 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd tildeles 75.625 kr. til energirenoveringer af klubhuset i Tørsbøl. Den samlede ombygning har en værdi af 126.125 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug ønsker også at etablere et græsklipperlaug, hvortil der søges om støtte. Udvalget bevilliger 22.017 kr. til indkøb af en græsslåmaskine til en samlet værdi af 36.695 kr.

Alle fem landsbylaug på Broagerland søger samlet om støtte til forbydelsesbænke og kustumer m.m. til opførelse af “Det levende teglværk på Cathrinesminde” i uge 27. Landsbyerne tildeles 33.000 kr. til medfinansiering af den samlede projektsum på 105.100 kr.

Seppelev Borgerforeningen tildeles 88.200 kr. til etablering af en grillhytte. Projektet har en samlet værdi på 146.700 kr.

Skodsbøl Landsbylaug søger om 3.928 kr. til etablering af Nabo-hjælp. Den samlede udgift er 6.628 kr.

Elstrup / Elstrupskov landsbylaug søger om 36.930 kr. til AV-udstyr og inventar til Elstrup Mølle. Den samlede projektsum er 61.550 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   422.048,00 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                   481.800,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.446.620,00 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                 228.678,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.579.146,00 kr.

Markedsf├©ringsbillede 1
Det levende teglværk på Catrinesminde uge 27
bageh.jollm (1925
Jollmandsgård bygger "æ baghus"
Mølle med træer 256
AV-udstyr og inventar til Elstrup Mølle fra Landsbylauget

Projekter, der har fået støtte i 2016

Østerholm landsbylaug har fået 10.000 kr. til en ny badebro. Den samlede projektsum var 133.0333 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug har modtaget 19.800 kr. til energirenoveringer af Dynthuset. Den samlede værdi af projektet var 33.000 kr. 

Avnbøl-Ullerup landsbylaug har købt en lovpligtig fedtudskiller til Bakkensbro til en samlet værdi af 63.012 kr. Puljen har støttet med 36.607,20 kr.  Derudover købes en printer til en værdi af 55.250 kr. , hvoraf puljen støtter med 33.150 kr.

Ø-gruppen på Kegnæs har udarbejdet PR-materialer til en værdi af 26.987,50, hvoraf puljen har støttet med 12.587,50 kr.

Sogneforeningen i Oksbøl har gennemført renoveringen af Mjels Pumpehus i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, Sønderborg Kommune og Pumpehusets Venner. Den samlede udgift var 680.000 kr., hvoraf borgerinitiativpuljen har støttet med 115.000 kr., LAG Aabenraa Sønderborg med 340.000 kr. og Aage V. Jensen Naturfond med 225.000 kr. 

Skodsbøl Landsbylaug har søgt støtte til at sætte en varmeveksle indeni og solceller på taget af klubhuset. Hertil har puljen støttet med hhv. kr. 16.822.50 og 26.711,25 kr. Den samlede projektsum er 72.556,25 kr.

Nordals Landsbylaug PAK etablerer et ativitetsområde overfor naturbørnehaven til en værdi af 120.000 kr. Puljen støtter med 75.000 kr.

Smøl landsbylaug etablerer et pitstop i det gamle transformator tårn til en værdi af 22.030 kr. hvoraf puljen støtter med 12.630 kr.

Mommark Landsbylaug ønsker at etablere et stisystem i sommerhusområdet for borgerne og de mange turister. Projetsummen er 467.500 kr., hvoraf puljen støtter med 142.500 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd etablerer et græsklipperlaug, og dertil er der brug for en stor maskiner til græsklipning. Den samlede værdi er 68.615 kr., og puljen støtter med 41.169 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   538.977,45 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  187.400,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       945.466,00 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                   70.127,30 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           1.541.950,75 kr.

DSC_7227 (2)
Mjels Pumpehus
Den flotte skulptur kigger ud over PAK-Haven i Pøl-Augustenborg-Købingsmark området.
Aktivitetsområde i Pøl-Augustenhof-Købingsmark, hvor "Uganda's Eva" pynter i forgrunden
IMG_5244
"Mommark til fods" på vej