60 energitjek tilbage

ZEROboligs tilbud om gratis energivejledning stopper den 30. juni, men du kan stadig nå at få et energitjek af din bolig. De 60 tilbageværende energivejledninger tilbydes efter først-til-mølle princippet.

Næsten 1.000 boligejere fra Sønderborg-området har takket ja til ZEROboligs tilbud om en gratis energigennemgang af boligen siden efteråret 2010. ZERObolig-programmet er over en 3-årig periode finansieret med midler fra Fornyelsesfonden, Syddansk Vækstforum, SE og EUC Syd, og ophører medio 2013. Det betyder, at den del af ZERObolig-programmet, som tilbyder gratis energivejledning ophører med udgangen af andet kvartal 2013.

Energivejlederen Charlie Lemtorps kalender er allerede godt fyldt og booket de næste par uger frem. Derfor indsættes slutspurten nu, så de sidste energirenoveringsparate boligejere kan nå at tilmelde sig.

En energigennemgang af boligen udføres af ZEROboligs energivejleder og vil typisk tage en time.

Gratis energivejledning er også for dig!

•Tilmeld dig ved at udfylde ansøgningsformularen på www.gratisenergivejledning.dk
•Formularen sendes til post@zerobolig.dk og du får en mail retur som kvittering på at formularen er modtaget
•Det vurderes, om din bolig har potentiale for energirenovering og besøg fra ZEROboligs energivejleder
•Du vil herefter blive kontaktet, så en dato og tidspunkt for besøget kan fastlægges.

Energigennemgang:

•Charlie gennemgår sammen med dig din bolig. Han kigger bl.a. på loftet hvor han tjekker isoleringen, han kigger på vinduerne og husets tilstand i det hele taget
•Herefter udarbejder Charlie en individuel energirapport med forskellige løsninger. Energirapporten indeholder forslag til, hvordan jeres familie kan forbedre boligen til at blive mere energirigtig. Den afsluttes med en prioriteret liste over de mest rentable forslag