Alle formænd for Landsbylaugene skal RÅBE HØJT den 15. april kl. 19.00

Hvordan kan landsbyerne i Sønderborg blive et bedre sted at bo? Følg med i debatten om den kommende kommuneplan på facebook.com/råbbarehøjt og sonderborgkommune.dk. Den gældende kommuneplan finder du på linket: http://sonderborgkommune.dk/politik-og-indflydelse/kommuneplan-2009-2021

Invitation:

Formændene for alle landsbylaug inviteres til møde, hvor de bedes beskrive deres visioner og tanker, der er nedfældet i de lokale udviklingsplaner.  En ny kommuneplan er nemlig under udarbejdelse, og det er planen, at den bliver vedtaget i 2013. Kommuneplanen udgør rammerne for, hvad der skal være af udviklingsmuligheder i de kommende år i Sønderborg Kommune. Kommuneplanen skal naturligvis afspejle de interesser, som borgere og interessenter har og ser.  

Dagsorden:

  • Velkomst og introduktion / Sille Marcussen Dall, Planafdelingen, Sønderborg Kommune
  • Landsbylaugene har ordet! – du er som formand velkommen til at tage materiale med, fx uddrag fra jeres udviklingsplan, der beskriver Jeres visioner og tanker om landsbyerne i forhold til kommuneplanen
  • Dialog

Tid og sted:

Mødet afholdes den 15. april 2013 kl. 19.00 i Gæstekantinen på Sønderborg rådhus

Tilmelding: 

Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator på M: cskb@sonderborg.dk eller T: 28898021 senest torsdag den 11. april 2013.

 

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
PLAN

Sille Marcussen Dall
skov- og landskabsingeniør
T 8872 5459 M 2790 5459
smar@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk