Borgerbudgettering som brobygger mellem danske/tyske partnere og Porto Alegre

logo_opI en af Brasiliens større byer, Porto Alegre med 1,2 mio. indbyggere, er borgerne de seneste 26 år inddraget i visse dele af de offentlige budgetter. Nu deles der gavmildt ud af deres erfaringer i et grænse-overskridende samarbejde mellem Sønderborg og 31 partnere i Interreg-projektet Benefit4Regions. Der inviteres til foredrag 8. november kl. 19.30 og konference 9. november kl. 9.00 på Alsion.

Invitation og tilmelding

I 1989 iværksatte bystyret i Porto Alegre i det sydlige Brasilien et projekt, hvor de ville inddrage borgerne i budgetlægningen. Projektet har fungeret lige siden og involverer hvert år borgerne i alt – fra ide til forhandling, prioritering og udførelse. Ideen bundede i et ønske og håb om, at en højere grad af involvering ville medføre et større ejerskab til fx offentlige anlæg. Vurderingen er da også, at der er opnået en højere social forståelse og fordeling og en bedre fornemmelse for demokrati og medborgerskab.

borgmesterbilledet– Selv om vi i Danmark ofte tænker, at vi er foran, så er her et område, hvor andre er foran. Vi vil også gerne hen imod en højere grad af borgerinvolvering, og hvorfor ikke benytte os af de erfaringer, andre har gjort? Derfor får vi i næste uge – igen – besøg af Oscar Luiz Pellicioli, som i en årrække har stået for borgerbudgetterne i Porto Alegre. Han vil i to omgange stille op til foredrag og dele sin historie og sine erfaringer med os. Jeg håber, mange kommer og lytter med – det er enormt spændende, siger formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune, Anders Brandt.

På billedet til højre ses borgmesteren fra Porto Alegre (midt i billedet) flankeret af Oscar Luiz Pellicioli til venstre og Anders K. Brandt til  højre.

Netop landdistrikterne i Sønderborg Kommune er måske nogle af dem, som i Danmark er længst fremme med tanker om at blive involveret i dele af de kommunale budgetter. Således har fx landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab i nogen tid pulset med planer om at engagere sig i det.

Arbejdet med borgerbudgetter involverer nu også interessenter syd for grænsen. Det sker i projektet Benefit4Regions, som støttes med Interreg-midler. Der er således i alt 32 partnere i projektet, som byder på 10 projekter og 22 netværk.

Alle kan lytte med, når der er “Borgerbudgettering som brobygger mellem landdistrikterne, grænselandet og Porto Alegre: 8. november kl. 19.30-21.30 på Alsion – foredragsaften (gratis) •9. november kl. 9-16 på Alsion – konference.

Til begge arrangementer er tilmelding senest 8. november kl. 12.00 nødvendig af hensyn til forplejningen – til Taisa Snor på mail: taisasnor@gmail.com

Evt. yderligere info hos formand for landdistriktsudvalget, byrådsmedlem Anders K. Brandt, tlf. 61 33 34 83, og/eller landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg, tlf. 28 89 80 21.

Læs resten af teksten her.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling / Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

Nyt billede