Dagsorden til Landdistriktudvalgets møde 24-11-2008