Deltag i Teknisk dialogmøde om udbud af madservice

Sønderborg Kommune skal fra næste forår have en eller to (nye) leverandører af mad til hjemmeboende ældre. Kom og hør mere på et mødet på onsdag den 29. juni 2016, kl. 9.30-11 i hjemmeplejens lokaler, Hølle Vej 6, 6320 Egernsund.

I forbindelse med denne opgave inviterer kommunen mulige tilbudsgivere til et dialogmøde om at blive leverandør. Hensigten med mødet er at få en god dialog mellem kommunen og de mulige kommende leverandører – en dialog, som bidrager til at kvalificere udbuddet. Virksomhederne får med andre ord mulighed for at give input til udbudsområdet.

På mødet vil Sønderborg Kommune kort informere om udbuddet. Efterfølgende er der fri mulighed for at komme med input inden for området, som din virksomhed har erfaring med.

Tilmeldingsfrist senest fredag den 24. juni 2016 kl. 12 til kostkonsulent Gitte Lauritzen på mail: gblu@sonderborg.dk eller tlf.: 27 90 67 30.

Spørgsmål før mødet kan rettes til kostkonsulent Gitte Lauritzen.

invitation