Fakta omkring seniorjob-ordningen i Sønderborg Kommune

I juni 2013 kunne borgerne læse følgende i dknyt.dk omkring Vej & Park´s indsats overfor seniorjobbere i Sønderborg Kommune:

Servicecenter på Materialegården
Omkring ti seniorjobbere kan regne med at få arbejde på Materialegården i Sønderborg, hvor deres hold suppleres med praktikanter fra Jobcentret, som kommer i tre måneders aktivering. Det nye center får alene opgaver, som ligger uden for de ordinære driftsopgaver, oplyser kommunen.

Takket være et godt samarbejde mellem HR Administration og kommunens arbejdspladser er det lykkedes at finde beskæftigelse til alle de seniorer, dvs. borgere født i 1957 eller tidligere, som var ledige, tæt på at falde for dagpengesystemets toårs-regel og dermed berettiget til et seniorjob.

En række job er fundet inden for kontor, på plejecentre og som tekniske servicemedarbejdere (pedeller), men der er brug for flere, ikke mindst til ufaglærte. Hos Vej & Park har ledelsen derfor besluttet at etablere et egentligt servicecenter, som alene beskæftiger seniorjobbere og praktikanter.

– Rent organisatorisk er vi nødt til at holde tingene adskilt. Seniorjobberne og praktikanterne skal ikke løse de almindelige, faste driftsopgaver, og derfor vil de også få anderledes arbejdstøj end vore andre medarbejdere, fortæller chef hos Vej & Park, Carsten Schultz.

– Vi regner med, at vi i løbet af sommeren får ansat omkring en halv snes i seniorjob, ligesom vi løbende har praktikanter i tre måneders forløb. Med seniorjobberne som fast stamme tror vi på, at vi kan etablere nogle gode team, som kan løse nogle opgaver, der ellers ikke blev løst, fortæller formand Erik Erbs.

Opgaver, som det nye servicecenter kan løse er fx:
• Strandrensning
• Restaurering af borde/bænke
• Rengøring af offentlige skraldespande
• Vedligehold af stier, som ikke p.t. er med i driftsplanen
• Vedligehold af branddamme
• Vedligehold af flagstænger, betonklodser m.m.
• Genopretning af diverse vandløb”

Status i november 2013:
I november 2013 er status, at de opslåede seniorjobs i servicentret hos Vej & Park, kun er besat af 3 personer. Heller ikke antallet af praktikanter er besat. Der er ikke udsigt til, at der kommer flere seniorjobbere før medio 2015.

Vej & Park modtager gerne forslag til andre arbejdsopgaver, der kan laves af seniorjobberne på f.eks. landsbyplan, blot er det en betingelse, at det ikke drejer sig om almindelige, faste driftsopgaver, som Vej & Park normalt udfører.

Pris:
Arbejdskraften for seniorjobberne udbydes til en timepris på 55 kr/time. Her har eksempelvis et landsbylaug mulighed for at købe hjælp til ekstra forskønnelse i landsbyen.