Friluftsrådet – ansøgningsfrist den 1. marts 2012

Tips- og Lottomidlerne til Friluftslivet via Friluftsrådet støtter aktiviteter som forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen.

Der kan bl.a. søges tilskud til lokale aktiviteter som forbedrer vilkårene for friluftsliv og øger befolkningens naturforståelse.

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside.