Gave til alle landsbylaug fra de to “kommunale landsbypedeller”

blomsterløgSnart går vi en kold tid i møde, men om lidt er det forår igen. Sønderborg har fået to “kommunale landsbypedeller”, som landsbylaugene kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål om kommunale grønne områder. Johanne og Kristian sidder klar til at hjælpe og starter med at give en gave til alle landsbylaug:

Kære Landsbylaug

Vi har fået forespørgsler på, om Kommunen vil sponserer løg, hvis landsbylaugene selv putter dem i jorden. Det synes vi, er en rigtig god ide, så vi har valgt at tilbyde alle landsbylaug denne mulighed. Læs mere her og send snarest en ansøgning til Kristian, krno@sonderborg.dk, hvilken art og mængde Landsbylauget ønsker.

Ud fra, hvor mange der ansøger, vil vi fordele løgene – altså kan man ikke blive garanteret, at ønsket bliver opfyldt. 

Krav: Løgene skal være til glæde for offentligheden, altså må de ikke placeres hjemme i baghaven. 

Spørgsmål? Ring endelig til Kristian på: 88725812

Johanne og Kristian:

”Vi sidder klar ved telefonen til landsbylaugets opkald – gerne før udfordringerne opstår”, udtaler Johanne, mens Kristian supplere ”vi har erfaret, at tidlig indsats, dialog og tæt samarbejde mellem landsbyerne og kommunen skaber de bedste resultater”.

Landsbylaugenes ”kommunale landsbypedeller” sidder klar ved telefonen til at tage imod bestillinger på blomsterfrø samt at hjælpe, hvis Landsbylauget har spørgsmål omkring grønne områder i landsbyerne.

Her er vores kontaktoplysninger

Sønderborg Kommune
Veje & Trafik
 
Johanne Burgemann
Skov- og Landskabsingeniør
T 8872 5620, M 2790 5620
jbur@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Johanne besvarer spørgsmål omkring parker, grønne områder, naturstier, legepladsen, krigergrave og mindesten, fortove (ukrudt), klipning af hække og lignende beplantning ud til offentlige arealer. Hun ved noget om pleje- og driftsplaner, projektering af nye naturstier og er medlem af kommunens stigruppe.

 

Sønderborg Kommune
Veje & Trafik

Kristian P. Nordstrøm
Jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg
T 8872 5812, M 5181 5812
krno@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Kristian arbejder med grønne områder, parker, træer, offentlige toiletter, badebroer, strande og springvand.

fotografen er på vej ….