Godt nytår!

godt_nytaar_2013Med ønsket om et GODT NYTÅR til alle Infoland-brugere og landsbyer i Sønderborg Kommune, ser vi frem til 2015, hvor vi fortsat arbejder i retning af vores fælles mål.

Fra sekretariatet for Landdistrikter skal lyde en stor tak for samarbejdet i det forgangne år.

Hvad har vi så lavet i 2014, der bidrager til at skabe levende landsbyer i Sønderborg Kommune? 

Stolbro/Stolbrolykke som Årets Landsby:

 foto 12014 har ikke været en undtagelse med hensyn til et højt aktivitetsniveau. Vi har bl.a. kåret årets landsby i Stolbro/Stolbrolykke, afholdt stort borgermøde på Kær, landdistriktsudvalget har vedtaget en plan for de næste 4 års arbejde, der er afholdt webinarer, nogle landsbyer er i gang med at ajourføre deres lokale udviklingsplaner, flere steder arbejdes der på højtryk med lokale projekter, der køres i Landsbybus og på el-cykler, planlægges store og små projekter til fremtiden, nogle har været på landsbyhøjskole andre til konference om seniorliv på Christiansborg, og der er etableret nye Landsbylaug – blot for at nævne et par enkelte ting fra året, der snart rinder ud.

delecykel_webknapdelebus_webknapcykelbox_webknap

 

 

 


Aktiv Medborgerskab:
Og dét er blot aktiviteter, vi ser fra ”vores vindue” på Alsion – I ved selv, hvor mange byfester, stensætninger og skulpturflytninger, legepladsplanlægninger, kulturhusetableringer, skolearrangementer, ringridninger, oprydningsdage, velkomstpakke-, Sankt Hans – og fællesspisnings arrangementer, ombygninger og tilbygninger, energirenoveringer og omstillinger, etablering af stier til gående, cyklende eller ridende m.m. der foregår i jeres landsbyer. Ordet ”aktiv medborgerskab” må være opfundet i en landsby… 

I november var der debat om temaet “Aktiv Medborgerskab”. Landsbyforum indgav et høringssvar, som kan læses her.


Sønderborg-modellen:

vision 2Organiseringen i Landsbylaug, Landsbyforum og Landdistriktsudvalg har fået sit eget navn: ”Sønderborg-modellen”. Denne model er i årets løb blevet præsenteres i forskellige sammenhænge, da den danner grundlag for vores samarbejde om at nå fælles mål. Både når vi har haft besøg udefra eller når vi selv er inviteret til at fortælle om landsbyudvikling, er det blevet lettere at forklare, når vi kan sætte et navn på.

I den forbindelse har vi opfundet et fysisk symbol i form af en olielampe med knage til to kopper. Den er et symbol på de levende landsbyer i Sønderborg Kommune, hvor aktive borgere og ildsjæle snakker sammen over en kop kaffe, for få indflydelse på egne og fællesskabets livsforhold. Idéen var, at hver landsbylaug har en lampe, der stilles ud, når der afholdes møder. Lampen kan købes ved henvendelse til cskb@sonderborg.dk.


Slip energien løs og vær på forkant:
landsbyhøjskole forsidebilledeI det nye år gør vi klar til et nyt tiltag i samarbejde med Landsbyforum og Landdistriktsudvalget den 30. – 31. januar i Nordborg: Landsbyhøjskoledage. Programmet er sendt ud, og vi sidder klar til at modtage tilmeldingerne. Tøv ikke med at tage hele Landsbylauget med på kursus! Tilmelding: https://sonderborgkom.dk/tilmelding-7.php


Bæredygtige Landsbyer:

husetVi arbejder videre med projekt “Bæredygtige Landsbyer” i Dynt-Skelde-Gammelgab og på Kær Halvø. I den kommende tid vil der være fokus på energiafgrøder og etablering af et spisekammerlaug.

En lille rundspørge i 2014 viste, at der p.t. er foretaget energirenoveringer  på Kær Halvø for ca. 5. mio. i perioden 2011 – 2014. Heri er indregnet investeringer i forbindelse med etablering af fjernvarmenettet til halvøen. Derudover er det nu muligt at prøvekøre 2 el-cykler på Kær, køre med landsbybus i Dynt-Skelde-Gammelgab i perioden 1/12 2014 – 15/1 2015 og leje en aflåst cykelbox i Broager. 

Landsbyhøjskolearrangementet “Slip energien løs og vær på forkant” er en midtvejsevaluering af projektet, og løbende er alle velkomne til at orientere sig om energitips på http://voresenergiby.dk/ – hjemmesiden vi deler med Esbjerg og Svendborg Kommunes energiaktive landsbyborgere.


Personale på Sekretariat for landdistrikter:
anonymDet bliver også i det nye år, vi byder velkommen til en ekstra person på Sekretariat for Landdistrikter, når vores nye forandringsagent tager plads. Vi har lige overstået en ansættelsesrunde, og vil melde ud i februar, hvem der bliver den rigtige person til at hjælpe med at skabe flere jobs i landdistrikterne. Til gengæld ønsker vi Poul Valdemar Nielsen held og lykke fremover, når han efter nytår slipper landdistriktsarbejdet – han holder dog fast i flere af sine øvrige opgaver, så vi mister ham ikke af syne. I disse måneder får vi hjælp af Astrid Plaugborg Kaad, der deler sin store viden om naturudvikling med os på kontoret.

LanddistriktskoordinatorenVi sidder klar til at give en hånd, hvis I har brug for hjælp herfra til at gennemføre jeres udviklingsplaner, finde den rigtige person i forvaltningen, hjælp til Infoland eller til at sparre med nogen om udvikling af jeres landsby. Vores opgave er at omsætte ord og politiske indsatser til konkret handling, der ”sikrer høj livskvalitet og stærkt sammenhold med aktiviteter og fysiske mødesteder i landsbyerne i Sønderborg Kommune”.


Med ønsket om et godt nytår 
Connie Mark Skovbjerg Landdistriktskoordinator
mail: cskb@sonderborg.dk, mobil: 28 89 80 21

Kontakt pr. telefon: mandag – fredag (excl. onsdag) kl. 9.00 – 16.00
Mødetid på Alsion: mandag og torsdag kl. 9.00 – 18.00 – øvrige dage iflg. aftale