Grænseoverskridende samarbejde skal skabe handlekraftige landsbyer

Fremlæggelse landsbyhøjskole 2014Hvis der skal være liv på landet, skal beboerne skabe det selv. Derfor er Sønderborg gået sammen med Aabenraa og Sydslesvigsk Forening om et højskolekursus for lokalsamfund, der vil have mere liv og handlekraft, flere involverede og nye netværk.

Ildsjæle og frivillige fra både Sønderborg, Aabenraa og Sydslesvigsk Forening er med, når Landsbyhøjskolen 4.-8. november på Gråsten Landsbrugsskole sætter spot på ”fremtidens landsbyer som handlekraftige fællesskaber”. Sønderborg har 11 kursister med, som i løbet af de fire højskoledøgn skal netværke, inspirere, inspireres og lære nyt, som de kan tage med hjem til deres respektive lokalsamfund. Som kronen på værket skal de lørdag den 7. november på egen hånd stå for et borgermøde i et lokalsamfund i enten Sønderjylland eller Sydslesvig.

I Sønderborg Kommune får tre lokalsamfund besøg af kursister fra Landsbyhøjskolen den 7. november, nemlig Broagerland, Mommark og Pøl/Købingsmark/Augustenhof.

– Samarbejde mellem borgerne i samlende fællesskaber, som understøttes af kommunen og virksomheder i landsbyerne er afgørende for udviklingen på landet. Vi kan ikke regne med, at staten skaber udviklingen – vi må selv tage arbejdstøjet på, samle kræfterne og udnytte de muligheder, vi har, siger Anders K. Brandt, byrådsmedlem og formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune – og fortsætter:

– Udvikling på landet er en global udfordring.  Vi skal samarbejde og inspirere hinanden på tværs af kommuner og lande, og derfor glæder det mig meget, at vi igen i Sønderborg med tre gode arrangementer kan åbne dørene for alle, der gerne vil vide mere om, hvad aktiv handling kan føre til af udvikling på landet.

Åbne arrangementer I løbet af højskolekurset vil der være tre arrangementer, som ikke-kursister er velkommen til at deltage i:

• 4. november kl. 20: Steen Møller fra økolandsbyen Friland om alternative samfund som en udviklingsmulighed.

• 5. november kl. 19: Landdistriktsforsker på Københavns Universitet, Hanne Tanvig, om krav til landsbysamfund, der vil udvikle sig.

• 8. november kl. 13: Afslutningsarrangement med bl.a. oplæg fra kursisterne og oplæg om fællesskaber ved Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi.

Alle tre arrangementer foregår på Gråsten Landbrugsskole.

LINK til invitation til arrangementerne.

Deltagerne fra Sønderborg-området er: Kent Mynch, Pøl-Augustenhof-Købingsmark, Agnes Nielsen, Svenstrup, Bruno Clausen, Hundslev-Almsted-Notmark, Elsebeth Clausen, Smøl, Sussi Bracht, Smøl, Lock Harvig, Holm, Per Andersen, Mommark, og Leif Petersen, Mommark. Desuden deltager formand for landdistriktsudvalget Anders Brandt, jobskaber i landdistrikterne, Niels Warming, og landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg.

For evt. yderligere informationer: Anders K. Brandt, formand for landdistriktsudvalget, tlf. 61 33 34 83, og /eller Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen, tlf. 60 91 58 45.

Landsbyhøjskolen arrangeres i et samarbejde mellem Landsbyhøjskolen, Sønderborg og Aabenraa Kommuner, Sydslesvigsk Forening og Landdistrikternes Fællesråd.

Se evt. også mere her: www.landsbyhojskolen.dk