HUSK – Ansøgningsfrist til udviklingspuljen 1. maj 2010

Landdistriktsudvalget har besluttede at ansøgningsfristen til udviklingspuljen er 1. maj og 1. oktober 2010.

Yderligere har landdistriktsudvalget besluttede følgende krav til ansøgningen:

  • Midler der bliver tildelt, bliver først udbetalt når de formelle ting er i orden.
  • Det er en fordel, at have en tilkendegivelse fra myndighederne om, at der er sansynlighed for, at man kan få tilladelse til projektet.
  • Det skal oplyses, hvornår man forventer at bruge midlerne.
  • Efter et år skal der  afleveres et tilsagn om, at projektet stadig er i gang.
  • Man skal søge via Infoland.
  • Der skal være overensstemmelse mellem det ansøgte og udviklingsplanen for området.
  • Når midlerne er brugt skal der afrapporteres til udvalget.