”Hvad låser døren op til fremtidens Mellemby?”

mellembyEfter kommunalreformen i 2007 mistede mange af de tidligere hovedbyer i de mindre kommuner deres identitet og værdigrundlag: De oplevede sig selv som taberne i de nye kommuner. Mange steder har det ført til stagnation, fraflytning og stigende forfald.

Det er en udvikling der skal vendes nu – sker det ikke, risikerer vi om få år at se byer, hvor forfaldet er endnu tydeligere, byer som de ressourcestærke flygter fra og som står tilbage med en skæv befolkningssammensætning med social slagside. Det vil være en både dårlig og dyr udvikling for en kommune som helhed, idet kommunerne netop kan drage fordel af varierede bosætningsmuligheder i byer og på landet.

Der skal sættes fokus på byernes nye muligheder som borgerne ser og definerer, så der kan blive ejerskab af en ny identitet, et nyt værdisæt, så byerne kan markedsføre sig på dét, de vil kendes for, både indad og udad.

6 mindre byer i Region Syddanmark har i to år beskæftiget sig med tidligere hovedbyers vilkår og mulighed efter kommunalreformen i 2007. Deltagerne i projektet er frivillige og er alle borgere i de pågældende byer og tilknyttet borgerforeninger eller andre formelle eller uformelle grupperinger i byen.

Projektet har været ledet af Landdistrikternes Fællesråd og støttet af Ministeriet for By-, Bolig-, og Landdistrikter. Vi har nu afsluttet arbejdet i pilotprojektet, og vil gerne fortælle om de (i nogle tilfælde ret overraskende konklusioner) vi er kommet frem til.

Vi har gennemført analyse arbejde, afholdt borgermøder, arbejdet i arbejdsgrupper, haft møder og seminarer med fagpersoner og politikere. Det vil vi gerne redegøre nærmere for på konferencen den 26. april i Glamsbjerg. Læs invitationen her.

Vær opmærksom på at der er tilmelding samt en mindre deltagerbetaling til fortæring. Tilmelding skal ske til Hanne P. Bruun på mail hpb@landdistrikterne.dk senest den 23. april.

Nærmere oplysning hos Kirsten Bruun, LDF, tlf. 5133 3129 Vi glæder os til at jer den 26/4 kl. 9:00-16:00.

Venlig hilsen (på vegne af Ølgod, Gram, Glamsbjerg, Ørbæk, Holsted og Egtved)

Kirsten Bruun
Sekretariatschef LANDDISTRIKTERNES FÆLLESRÅD 
Thybovej 2 
DK – 6040 Egtved 
Tlf. +45 61 313 636 
Mob. +45 51 333 129

Landdistriktsportalen og website: www.landdistrikterne.dk
Abonner på ugentlig nyhedsmail: mail@landdistrikterne.dk Landdistrikternes

Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for landdistrikterne i Danmark.