Ildsjælepuljen – nu kan du søge tilskud …

Formålet er at støtte borgere, som uegennyttigt arbejder begejstret og ivrigt for at gennemføre et projekt eller en aktivitet. Puljen kan supplere støtte fra eksterne puljer og fonde

Læs mere her


Tilskud kan søges til

– projekter og aktiviteter, som er nyskabende og som har betydning for andre end ansøgerne. 
– aktiviteter, som ønskes afprøvet med gentagelse for øje til gavn for området.
– afholdelse af arrangementer, som motivation for borgere i geografisk afgrænsede områder.

Projekter indenfor kommunens tre fyrtårne – historie, idræt og musik – vil blive prioriteret højest.

Tilskud kan gives direkte eller som underskudsgaranti.

Ansøgningsfrist
15. april  2011

Ansøgning sendes  pr. brev eller elektronisk til
Center for Kultur
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

eller pr. mail til ilun@sonderborg.dk

Ansøgningen skal indeholde flg. beskrivelser
– Formål og indhold af projekt/aktivitet, som der søges om tilskud til
– Angivelse af, hvad der specifik søges tilskud til
– Budget med angivelse af finansiering – herunder egenfinansieringen
– Oplysning om, hvad der er foretaget for at nedbringe udgifterne og øge indtægterne, herunder om der er givet tilsagn om støtte fra eksterne puljer og fonde
– Senest reviderede regnskab vedlægges, hvis det er muligt
– Navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse på den ansvarlige for