Kickoff på “Oplevelsesiværksættelse”

Horsens har deres middelalderfestival, Ribe har deres vikingemarked og Sønderborg har deres 1864 dage. Dette er i hvert fald et af målene med et nyt oplevelsesprojekt, der har kick off den 28. februar. Har du en tapper landsoldat gemt i maven? Savner du inspiration til, hvordan du kan få en 1864 menu på spisekortet i din restaurant? Eller har du en ide til en event med et helt andet tema, så skal du deltage til dette Kick off arrangement og høre mere om, hvordan vi sammen kan bringe dine ideer til live.  

1864 har fået fornyet aktualitet med Tom Buk-Swienty’s bøger Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als og fokusset bliver yderligere forstærket når optagelserne til en film om de dramatiske begivenheder går i gang. Med det som afsæt har Sønderborg Erhvervs og Turistcenter søgt og fået midler til iværksætte et projekt, der bl.a. skal undersøge mulighederne for at etablere en årligt tilbagevendende event med udgangspunkt i begivenhederne i 1864 år. Projektet er blevet indstillet til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler af Syddansk Vækstforum.

Mandag den 28. februar er der kick off på projektet og tilmelding til arrangementet kan foregå via denne  hjemmeside (visitsonderborg.com)  her finder du også program for dagen. Alle er velkommen og deltagelse er gratis.

Med venlig hilsen

Sønderborg´s Erhvervs og Turistcenter