Landsbybus – Regler og betingelser

01. Hvem kan låne landsbybussen
Alle borgere i de 36 landsbylaug i Sønderborg kommune kan låne Landsbybussen.
Reservationer fra borgere udenfor landsbylaugenes områder vil blive afvist. Det er derfor vigtigt, at adresseoplysninger udfyldes i nabogo-appen, selvom disse ikke er obligatoriske fra appens side.

 

02. Definition af låner samt dokumentation
Låneren er dén person, der opretter reservationen via nabogo-appen. Denne person er som udgangspunkt også chauffør af køretøjet, og skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til personbil med manuelt gear. Der skal indsendes et billede af chaufføren der holder sit kørekort, så man kan genkende chaufføren samt se og aflæse kørekortet, ved reservation af landsbybussen. Følg vejledningen i appen ved reservation.

Billedet af låner og kørekort opbevares digitalt og sikkert af hensyn til eventuelle dokumentationskrav overfor politiet ved trafikforseelser m.m. og slettes automatisk efter 30 dage.

 

03. Flere chauffører
Det er tilladt at være flere chauffører på landsbybussen, så længe man er i besiddelse af et gyldigt kørekort til personbil med manuelt gear. Det er lånerens ansvar at kontrollere og sikre dette, før betjeningen af køretøjet overlades til andre i bussen. Mobilitetsforeningen og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for dette.

 

04. Lånerens ansvar
Låneren har desuden altid ansvaret for:

> at landsbybussen afleveres i samme stand, som ved udlevering. Det anbefales at tjekke køretøjet før man tager den i brug (gå fx en tur rundt om den og tjek for evt. skader). 

> landsbybussens tekniske tilstand på turen, f.eks. vedr. olie, bremsevæske og lys. Hvis disse ting ikke er i orden, fylder man op med den manglende væske, skifter den defekte pære og får pengene retur fra AVIS. Eller man kører til nærmeste AVIS, som klarer problemet.

 

05. Overholdelse af færdselsloven  samt lov om vanvidskørsel mv.
Som låner/chauffør af landsbybussen skal du til enhver tid overholde færdselslovens gældende regler. Du hæfter personligt for egne uagtsomme handlinger som f.eks. hastighedsovertrædelser, parkeringsbøder, hærværk på køretøjet, uhæderlig opførsel m.m.

 

Låner af landsbybussen accepterer samtidigt tro og love-erklæringen om vanvidskørsel, som kan læses her: 

Klik her – Tro & Love-erklæring Vanvidskørsel 

 

06. Viderefremleje
Du må ikke viderefremleje den lånte landsbybus.

 

07. Hyrevognskørsel
Landsbybussen må ikke anvendes til hyrevognskørsel.

 

08. Hjemadresse og aflevering
Landsbybussen står parkeret ved Dagli’Brugsen i Nybøl og Tandslet Friskole, og skal afleveres hertil med fuld brændstoftank efter endt lån. Låneren betaler for påfyldning af brændstof som en del af låneomkostningerne. Brændstof påfyldes ved nærmeste tankstation ift. landsbybussens hjemadresse. Der accepteres et svind på ca. 1 liter brændstof for kørsel mellem tankstation og landsbybussens hjemadresse (ca. 10-15km).

 

09. Udlevering og aflevering af nøgle
Nøglen til landsbybussen findes i en sikret nøgleboks placeret ved bygningen i nærheden af landsbybussen. Nøgleboksen er sort med et oplyst digitalt tastatur. Udlevering og aflevering nøglen foregå således:

 

> Udlevering
Du kan hente bussen tidligst 15min før din reservationstid begynder. Åben nabogo-appen og ”start afhentning”. Følg vejledningen i appen – Tryk på hængelås-ikonet på nøgleboksen for at aktivere tastaturet – tast koden og tryk igen på hængelås-ikoner. Grib fat i begge sider af nøgleboksen og træk ud mod dig selv for at åbne den.

 

> Aflevering
Husk at aflevere bussen indenfor reservationstiden på bussens hjemadresse.
Åben nabogo-appen og ”start aflevering”. Følg vejledningen i appen, så nøglen kan afleveres i nøgleboksen. Tryk på hængelås-ikonet på nøgleboksen for at aktivere tastaturet – tast koden og tryk igen på hængelås-ikoner. Grib fat i begge sider af nøgleboksen og træk ud mod dig selv for at åbne den.

 

10. Låneperiode og betaling
Landsbybussen kan lånes efter eget behov og ønsket periode – dog minimum 2 timer ad gangen. Mobilitetsforeningen forbeholder sig retten til at afvise reservationer fra samme låner, der i forvejen har maks. 5 individuelle, afventende reservationer.

Betalingsoplysninger og låneperiode angives i appen ved reservation. Beløbet reserveres på det valgte betalingsmiddel ved reservation af landsbybussen, men trækkes først når låneperioden starter.

 

11. Annullering af reservationer
Låner kan altid annullere/aflyse en reservation inden låneperioden starter.
Aflyser låner en reservation mindre end 48 timer før låneperioden, ydes ingen refusion.

Mobilitetsforeningen kan ved uhensigtsmæssig brug udelukke lånere eller annullere låners reservationer. Uhensigtsmæssig brug kan f.eks. være gentagne reservationer uden at gøre brug af landsbybussen, eller foretage reservationer, der udelukker andre brugere for at anvende landsbybussen jf. punkt 10.

 

12. GPS-overvågning
Landsbybussen overvåges 24/7 med GPS-sporing, der bruges i tilfælde af tyveri, manglende aflevering af køretøjet indenfor reservationstiden samt andet, der sættes i forbindelse med brud på lejebetingelser og eventuel lovgivning. GPS-data kan i disse tilfælde videregives til politiet og eventuelt forsikringsselskab. GPS-sporingen bliver under ingen omstændigheder anvendt til overvågning af landsbybussens lånere, men kilometerstatistik kan anvendes til projektrapportering, dog uden sammenkædning af personer.

Hjælp ved uheld – Vejhjælp 24/7

Ved uheld (trafikuheld, punktering, motorproblemer, brug for vejhjælp 24/7) kontakt hurtigst mulig AVIS på nødkaldsnummer: +45 70 24 77 99.

 

Opstår der tekniske problemer med bussen eller ved forsikringsspørgsmål kontakt AVIS Sønderborg City på tlf. +45 70 24 77 35. Se åbningstider og adresse her: Biludlejning Sønderborg Centrum – Avis

Forsinkelse

Sidder du i kø eller er der en anden god grund til, at du ikke kan nå at aflevere landsbybussen indenfor reservationstiden, bedes du ringe til Mobilitetsforeningens repræsentanter:

 

Landsbybussen i Nybøl
+45 21 33 13 88, Marc

 

Landsbybussen i Tandslet
+45 74 40 77 17 / 23 46 22 37, Leif

 

Husk at aflevere bussen indenfor reservationstiden, så det ikke går ud over andre.

Du kan ikke forlænge reservationstiden imens du har en aktiv lånetid i gang.