Landdistriktsudvalgets udviklingspulje er åbnet for 2. runde i 2015

gaveSå er det efterår, og der skal planlægges  nye projekter i landdistrikterne i Sønderborg. Ansøgningsrunden til Landdistriktsudvalgets udviklingspuljens åbnes op den 1. oktober med indsendelse inden den 1. november til cskb@sonderborg.dk

 

Følgende retnings-linjer skal overholdes for at komme i betragtning til støtte:

Procedure inden midlerne kan tildeles

 • At landsbylauget har udarbjedet en udviklingsplan
 • At man ansøger via ansøgningsskemaet, som kan hentes her.
 • Alle tilladelser og godkendelser skal forelægges forvaltningen inden udbetaling af midler
 • Der skal foreligge et foreløbigt budget for projektet
 • Angivelse af hvem der har ansvaret for projektet
 • Tidsplan for projektet

Procedure ved afslutning af projektet

 • At der 2 måneder efter afslutning af projektet, skal indsendes materiale med budget og lign.
 • At der efter et år følges op på projektet, og at landsbylauget ved årsskiftet udarbejder en status på projektet
 • At der udarbejdes et endeligt budget med kvitteringer
 • Såfremt midlerne ikke bruges som ansøgt indenfor 2 år, skal de tilbagebetales til Sønderborg Kommune
 • At skema med tilbagemelding udfyldes, heri er bl.a. en evaluering af projektet o.lign.

Såfremt i har spørgsmål, eller brug for hjælp er I meget velkommen til at kontakte Landdistriktskoordinator Connie M. Skovbjerg, T: 28 89 80 21 eller Mail: cskb@sonderborg.dk