Metode til at indføre borgerbudgetter

11024769_10205359511680152_197560718045766512_nBystyret i Porto Alegre i Brasilien har igennem 25 år arbejdet med borgerbudgetter. Ordningens administrator kommer nu til Sønderborg, hvor deltagerne i en konference om medborgerskab får glæde af hans fortælling om de sydamerikanske erfaringer.

Konferencens overskrift er ”Lokal udvikling gennem medborgerskab og borgerbudgetter” og foregår i Alsion fredag den 25. september kl. 9.30-14. I konferencen deltager gæster fra bl.a. Norge og Tyskland samt flere danske kommuner, der ligesom Sønderborg arbejder med mulighederne for at involvere borgerne i prioriteringen af de opgaver, der vedrører deres eget liv.

 – Tanker om, at aktive borgere, foreninger, velfærdsinstitutioner, virksomheder og kommuner i fællesskab skaber bæredygtige løsninger, er allerede et grundelement i vores arbejde med at udvikle landdistrikterne. Med en stærk organisering i 31 landsbylaug, et frivilligt Landsbyforum og et politisk landdistriktsudvalg er vi godt på vej. Men vi vil gerne lære mere om mulighederne for aktiv borger-deltagelse, fællesskabte løsninger og borgerinvolvering i selve økonomien. Det handler om at involvere borgerne – også i byerne – i det sted, hvor de bor, ved at flytte beslutningerne helt tæt på deres egen hverdag, siger formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune, Anders Brandt.

Det er landdistriktskoordinator i Sønderborg Kommune, Connie Skovbjerg, der har knyttet kontaktet til Porto Alegre.

– Jeg synes, det er interessant, at de allerede i 1989 gik i gang med at inddrage borgerne i byens budgetlægning. Borgerne kommer med deres ønsker og deltager i såvel forhandlingerne som prioriteringen. På den måde er de med til at påvirke den måde, pengene bruges på. Konklusionen i Porto Alegre er, at inddragelsesprocessen har ført til en bedre fornemmelse blandt borgerne for demokrati og medborgerskab og for, at der skal prioriteres. De har lange ønskesedler – men noget er der penge til, og andet må vente. Det bliver der en større forståelse for, fortæller Connie Skovbjerg.

Ud over Oscar Luiz Pellicioli fra Porto Alegre kan konferencens deltagere se frem til at høre bl.a. professor Jacob Torfing fra Demokratisk Netværksstyring på Roskilde UC. Torfing er en af landets mest anerkendte forskere inden for offentlig administration, og han vil give et oplæg om samarbejdsdrevet innovation og politikernes virkemidler og værktøjer i den forbindelse.

 

Evt. yderligere info hos

landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg, tlf. 28 89 80 21, og/eller

formand for landdistriktsudvalget, Anders Brandt, tlf. 61 33 34 83.