Nyt ministerium: Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en organisation under Miljøministeriet. Styrelsen blev oprettet den 1. januar som et resultat af en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen.

Læs om det nye ministerium her.