Planerne for Kær Vestermark?

Sønderborg Kommune ønsker at anvende og udvikle Kær Vestermark som rekreativt område efter Spejdernes Lejr 2017. Derfor inviteres alle interesserede til møde mandag, den 26. juni på Scandic. Mød frem som privat eller repræsentant for din forening, og tag del i det spændende udviklingsarbejde.

Invitation.

Kontakt:

Louise Johnsen
Projektleder
Sønderborg Kommune HR & Analyse T M 27 90 03 59 ljon@sonderborg.dk www.sonderborgkommune.dk