Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene, 2. runde 2016

pengeTil alle landsbylaug i Sønderborg kommune: Landdistriktsudvalget åbner op for anden runde af:  “Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene” på i alt 500.000 kr. pr. år., som byrådet bevilligede ved sidste års budgetforhandlinger. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til kommunens visioner, landdistriktsudvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner.

Formål:

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene.

Kriterier:

1. Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have 40 procent egenfinansiering*

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

    a. Unge og uddannelse

    b. Turisme

    c. Styrket erhvervsindsats

    d. Øget social sammenhængskraft

    e. Øget bosætning

 

Ansøgning og frister:

Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene”. Ansøgningsfristerne er ca. 1 mdr. før ordinære møder i Landdistriktsudvalget, dvs. dead-line er i år 2016 den  12. august og den 1. november.

 

Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget

3. Redegørelse for medfinansiering

 

*Egenfinansieringen ved ansøgninger til puljen må ikke bestå af medfinansiering fra Landdistriktsudvalgets egen udviklingspulje, men gerne af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr/time.

40 % af den ansøgte projektsum skal være egenfinansiering fra projektholderens side.

Forslag til skabelon til ansøgningen:

Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk