Revision af kommuneplanen; idé-høring til 9. december 2016

ShowImageHvad er en kommuneplan? Jo, det er en plan for hele kommunen og handler om alt fra klimatilpasning, børn og unge, kultur og fritid, og hvordan kommunens arealer bør og skal udnyttes. Kom med forslag og idéer til den kommende kommuneplan inden 9. december 2016.

Nyhedsbrev vedr. revidering af kommuneplanen 2017 – 2029

Læs oplæg til idé-høring her

For at opfange gode ideer og forslag på et tidlig stadium i revisionen inviterer vi borgere og interesseorganisationer og andre interessenter til en debat hvor de har
mulighed for at komme med forslag.

Idéhøringen foregår i perioden den 16. november til den 9. december. I har også mulighed for at komme med ideer og forslag til revisionen.

I finder en oversigt og mere information om idéhøringen, og hvordan I kan bidrage med jeres gode ideer på kommunens hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk

Vedr. temaet: Landsbyer
Hovedformålet med at revidere landsbyernes afgrænsning og de retningslinjer, der knytter sig hertil, er at få planlægningen til at afspejle landsbyernes aktuelle udvikling og værdier. Med afgrænsningen vil vi gerne sætte fokus på de stedbundne ressourcer såsom de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. I fokus er også de sociale værdier, der har vist stort potentiale for samarbejde og fællesskab.

Formålet er at tage hånd om de stedbundne værdier ved for eksempel at udarbejde bevarende lokalplaner. Planlægningen giver mulighed for nye boliger inden for afgrænsningen, under hensyntagen til de stedbundne værdier. Nogle landsbyer har funktion af “lokalby” for de øvrige landsbyer og små bebyggelser.

“Lokalbyerne” har ikke en afgrænsning, da fokus i disse landsbyer er rettet mod en lidt større udbygning af boliger og rimelig adgang til en række daglige service udbud og arbejdspladser.

Planlægningen for landsbyernes afgrænsning sætter primært rammer for byggeri og skal ifølge planloven være med til at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Vi har brug for dit input til:

– Hvordan sikrer vi, at landsbyafgrænsningen kommer til at understøtte og afspejle udviklingen i lokalsamfundet?

– Hvordan sikrer vi, at de identitetsskabende og stedbundne værdier, der allerede er tilstede i landsbyerne, kommer i spil, så vi kan fastholde og styrke den enkelte landsby som et attraktivt alternativ til bosætning i byen.

– Hvilke muligheder ser du landsbyerne tilbyde i fremtiden?