Rusk op i demokratiet i Sønderborg Kommune

Borger- og Demokratiudvalget i Sønderborg Kommune har oprettet en demokratipulje, hvor borgere, foreninger og organisationer kan søge om tilskud på op til 25.000 kr. til demokratiprojekter, der rusker op i nærdemokratiet og inddrager borgerne.


Med sammenslutningen af syv mindre kommuner til en kommune føler nogle, at afstanden til byrådet og byrådspolitikerne er blevet større, og at nærdemokratiet ikke er så nært, som det kunne være. Derfor sætter Borger- og Demokratiudvalget i Sønderborg Kommune nu fokus på borgernes mulighed for indflydelse og på styrkelse af lokalsamfundene.
Fat pennen
Borger- og Demokratiudvalget ønsker at skabe gode rammer for, at lokale ildsjæle kan gennemføre projekter, der inddrager og engagerer borgerne. Projekterne skal styrke den lokale virkelyst, inddrage nye grupper i debatten og udvikle samspillet mellem borgere, forvaltning og politikerne.
– Vi håber, at rigtig mange borgere vil deltage aktivt i arbejdet med demokrati og hvad vi vil med vores kommune, siger formand for Borger- og Demokratiudvalget, Frank B. Jakobsen, og tilføjer:
– Med den nye demokratipulje har vi skabt rammerne for udvikling og anvendelse af nye demokratiformer, og jeg vil gerne opfordre borgere med gode idéer til demokratiprojekter til at fatte pennen og skrive en ansøgning.
Fakta om demokratipuljen
Demokratipuljen udgør100.000 kr. årligt, og der kan søges om tilskud på op til 25.000 kr. pr. projekt. Der bliver to årlige ansøgningsfrister og formålet med puljen er at fremme demokrati og borgerinddragelse gennem nye tiltag og initiativer. Arrangementer skal være åbne for offentligheden, og der må ikke være tale om erhvervsrelaterede eller konkurrenceforvridende projekter. Der ydes ikke tilskud til kørsel og bespisning. Der vil som udgangspunkt heller ikke kunne søges tilskud til driftsudgifter, lokaleleje eller projekter som giver afledte driftsomkostninger for kommunen. Der skal udfyldes et ansøgningsskema som behandles af Borger og Demokratiudvalget og ved projektafslutningen skal der indsendes dokumentation for, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.
Link: Yderligere information samt ansøgningsskema til Demokratipuljen
Yderligere oplysninger hos Frank Bodholdt Jakobsen på tlf. 2790 3707.

1 thought on “Rusk op i demokratiet i Sønderborg Kommune

  1. Villiam Grønbæk

    Da byrådet i Sønderborg besluttede sig for at melde sig som kandidat til kulturhovedstad 2017, skete det uden forudgående diskussion med borgerne.
    Under udarbejdelsen og udformningen af projektet Sønderborg kulturhovedstad 2017, der ville koste mange-millioner kroner for skattebogerne i Sønderborg, måske et par hundrede millioner, skete det uden debat med kommunens borgere.
    Så er det noget malplaceret af byrådet at tale om fremme af demokratiet i kommunen. Ved at bevilge beskedne 10.000 kr. årligt.
    Grundstenen i demokrati er debatten og meningsudvekslingen. Det har byrådsmedlemmerne groft negligeret. Med vilje. Borgernes ønsker og tanker havde de overhovedet ikke bud efter. Kun efter deres bifald. Der naturligvis skulle være uden forbehold eller indvendinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *