Samarbejde og sammenhold giver flere naturoplevelser

I Avnbøl og Ullerup står man sammen, og det har været med til at skabe flere naturoplevelser i den lokale statsskov Avnbølsned.

Mød frem den 14. april kl. 10 til indvielse af et spændende stisystem.

”Langt ude på landet” ligger de to små landsbyer Avnbøl og Ullerup godt 15 kilometer nord for Sønderborg by. Som i resten af Danmark oplever man her at byer i udkanten har fået det sværere. Arbejdspladser forsvinder, skolen lukker og det bliver sværere at trække folk til.

Men i Avnbøl og Ullerup står man sammen! Og sammen kan man skabe resultater.

Man har i de to små byer bl.a. oprettet et ”Avnbøl Ullerup Landsbylaug”. Det består af driftige folk fra området som har samlet deres kræfter og således formår at få udnyttet gode idéer til konkrete projekter og arrangementer.

Således kan Avnbøl Ullerup Landsbylaug og Naturstyrelsen invitere alle naturinteresserede til åbning og indvielse af det nye spændende stiforløb i Avnbølsned: Søndag den 14. april kl. 10.00.

På dagen vil skovrider Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen og formand Asmus Madsen fra Avnbøl Ullerup Landsbylaug indvie den nye sti. Der vil være guidet tur rundt i skoven med naturvejleder Andreas Hermann og for alle interesserede vil der være natur O-løb.

Når sulten melder sig vil Avnbøl Ullerup Landsbylaug sælge øl, vand og pølser på ”Dansepladsen” midt i skoven.

Mødestedet er på ”Dansepladsen” og der er indgang til skoven fra Rufasvej og fra Bojskovvej.

Vel mødt til en forårsdag i skoven! 

Med venlig hilsen

Naturstyrelsen, Sønderjylland

Yderligere oplysninger:
Naturvejleder Andreas Hermann, telefon 72543580 eller mail ahe@nst.dk