Stedet Tæller

Realdanias kampagne Stedet Tæller skal være med til at udvikle og udnytte de stedbunde potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområderne. Læs mere her http://www.stedet-taeller.dk/