VelfærdsInnovationsdag 2015

Sønderborg-modellen 2“I Sønderborg Kommune bliver landsbyerne aktivt inddraget i kommunefællesskabet i kraft af en ny organisationsmodel i tre niveauer. 31 landsbylaug afholder fællesmøder og engagerer folk i arbejdsudvalg. Landsbyforum er laugenes fælles talerør ud ad til, mens et landsdistriktsudvalg danner bro mellem laugene og byrådet. Resultatet er blevet nye løsninger og samarbejder med kommunens politikere om fælles projekter i lokalmiljøet.”

Sådan kunne de ca. 1200 besøgende  læse i programmet til Velfærdsinnovationsdagen 2015 (arrangeret af MandagMorgen) om Sønderborg-modellen, der blev præsenteret på Løsningsgalleriet af kommunens landdistriktskoordinator.

50 eksempler fra hele landet  var inviteret ind i Løsningsgalleriet, hvor gode velfærdsløsninger blev præsenteret gennem en blanding af speeddating og gallery-walk. Her mødte konferencedeltagerne de mennesker, der står bag konkrete bud på, hvordan vi løser vigtige velfærdsopgaver på helt nye måder. 

En god løsning er

  • et nytænkende projekt, produkt eller en ny arbejdsgang, der er implementeret, og som har demonstreret eller sandsynliggjort effekt og dermed skabt merværdi.

Læs mere her om programmet, indlægsholderne og indtryk fra dagen.

IMG_3008“Ethvert Folk, der skal blive til noget i Verden, maa have Mod til at ligne sig selv og lade haant om at efterabe de Andre” (N.F.S. Grundtvig – 1848).

Grundtvig sidder i baggrunden og holder øje med os ..