Offentligt møde om Fremtidens skole

Tirsdag den 1. november kl. 19.00

På Idrætshøjskolen, Frihedsallé 42, Sønderborg

Læs mere her:

http://www.sonderborgkommune.dk/PasningOgSkolegang/FremtidensSkole.aspx