LandsbyForum

Dynved_1557_1920pw

Et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled

Landsbyforum er bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner med Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. 

Avnbøl-Ullerup_SankHans

Bestyrelsen i Landsbyforum

De fem personer i Landsbyforums bestyrelse er valgt på  generalforsamlingen i forbindelse med Landsbytopmødet. 

Brandsbøl-Lunden_03

Kontakt til hver landsby

Hvis du ønsker at kontakte et landsbylaug, bylaug, lokalråd eller landsbyråd direkte, kan du sende en mail til hele bestyrelsen. Tryk på knappen og se hele listen af landsbyer, der er medlemmer af Landsbyforum.

Kåring af Årets Landsby_0019

Hjælp-til-selvhjælp for bestyrelses-medlemmer

Er du valgt ind i bestyrelsen i et landsbylaug, bylaug, lokalråd eller landsbyråd eller lignende paraply-organisering  i Sønderborg kommune, kan du her hente gode råd til dit frivillige arbejde her.

spor_i_landskabet_1_1700x977

Indsatser i Landsbyforum

Som et resultat af, at landsbyerne har delt viden og erfaringer siden 2007, ses her initiativer, indsatser og fælles projekter, som Landsbyforum er eller har været ansvarlig for på vegne af landsbyerne i Sønderborg kommune

årets landsby 2 (002)

Landsby-topmøder

Hvert år er Landsbyforum arrangør af et Landsbytopmøde, hvor Landsbylaug, politikere og udvalgs-formænd samt rep. fra forvaltningen gøder jorden for et frugtbart samarbejde. Resultaterne herfra ligger til grund for samskabelsen og udvikling af landdistrikterne i kommunen. Her kåres også Årets Landsby.

 

Gendarmstien ved Vibæk mølle_0016

Hold da helt ferie, hvor er der lækkert lige her

Landsbyforum har sat sig i spidsen for at inddrage alle kræfter og løfte i flok, for at styrke

bosætningen i kommunen generelt og landsbyerne specifikt.

Projektet er støttet af LAG Sønderborg Aabenraa og Sønderborg Kommune.

Sønderborg modellen

Organiseringen på området

Udgangspunktet for den gode dialog, samarbejde og skabelse af fælles resultater mellem landsbylaugene, Landsbyforum og det politiske udvalg, er en gensidig forståelse for og afklaring af “spillereglerne på banen”. 

Læs om vores organisering her:

Statsminister Mette Frederiksen besøger Sønderborg mini billede

Indflydelse i det politiske udvalg på området

Syv personer fra Landsbyforum – én repræsentant fra hver af de syv områder, der i 2007 blev til Sønderborg Kommune – har direkte sæde i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Dette sikrer samarbejde og sparring mellem det frivillige og politiske niveau.

Kåring af Årets Landsby_0014

Dagsordener, referater og nyhedsbreve

Her finder du alle dagsordener og referater fra Landsbyforums møder, der afholdes på Naturcentret med deltagelse af repræsentanter fra alle landsbylaug i kommunen.