LandsbyForum

Dynved_1557_1920pw

Et frivilligt forum

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner med det politiske udvalg på landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune.

Avnbøl-Ullerup_SankHans

Bestyrelsen består af:

De tre personer i Landsbyforum´s bestyrelse er valgt på årsmødet i forbindelse med Landsbytop-mødet, der afholdes hvert år inden 1. juli. 

Kåring af Årets Landsby_0014

Dagsordener og referater

Her finder du alle dagsordener og referater fra Landsbyforums møder, der afholdes på Alsion med deltagelse af repræsentan-ter fra alle landsbylaug i kommunen.

Brandsbøl-Lunden_03

Kontakt til hver landsby

Hvis du ønsker at kontakte et landsbylaug, bylaug, lokalråd eller landsbyråd direkte, kan du sende en mail til hele bestyrelsen. Tryk på knappen og se hele listen af landsbyer, der er medlemmer af Landsby-forum.

Kåring af Årets Landsby_0019

Hjælp-til-selvhjælp for bestyrelses-medlemmer

Hvis du er valgt ind i bestyrelsen i et landsbylaug, bylaug, lokalråd eller landsbyråd eller lignende paraply-organisering  i Sønderborg kommune, kan du her hente gode råd til dit frivillige arbejde her.

spor_i_landskabet_1_1700x977

Indsats-områder

Som et resultat af, at landsbyerne har delt viden og erfaringer siden 2007, ses her initiativer, indsatser og fælles projekter, som Landsbyforum er eller har været ansvarlig for på vegne af landsbyerne i Sønder-borg.

årets landsby 2 (002)

Landsby-topmøder

Hvert år er Landsbyforum arrangør af et Landsbyt-opmøde, hvor Landsbylaug, politikere og udvalgs-formænd samt rep. fra forvaltningen mødes og gøder jorden for et frugtbart samarbejde. Resultaterne herfra ligger til grund for samskabelsen og udvikling af landdistrikterne i kommunen. Her kåres også Årets Landsby.

DSC_0616

Garant for aktiv medborgerskab

“Vores vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene”, udtaler Agnes Nielsen, formand for Landsbyforum.  “Resultaterne herfra er omdrejnings-punktet for indsatserne i det politiske udvalg på landdistriktsområdet.”

Sønderborg modellen

Organiseringen på området

Udgangspunktet for den gode dialog, samarbejde og skabelse af fælles resul-tater mellem landsby- laugene, Landsbyforum og det politiske udvalg, er en gensidig forståelse for og afklaring af “spillereglerne på banen”. 

Læs om vores organisering her:

Statsminister Mette Frederiksen besøger Sønderborg mini billede

Indflydelse i det politiske udvalg på området

Syv personer fra Landsbyforum – én repræsentant fra hver af de syv områder, der i 2007 blev til Sønderborg Kommune – har direkte sæde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Dette sikrer samarbejde og sparring mellem det frivillige og politiske niveau.