8. International samarbejde

Formål og indsatser

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har siden 2016 samarbejdet på tværs af den nationale grænse mod syd via Interreg-projekterne: “Benefit4Regions” og “TOUR-BO”. I 2019 blev det internationale samarbejde udvidet mod nord til “MEDSAM” projektet, der tager udgangspunkt i Norge.

Benefit4Regions

Benefit4Regions var et fyrtårnsprojekt for samarbejde, hvor formålet var at skabe levende landsbyer på tværs af grænsen ved at opbygge stærke netværk.

Output fra Benefit4Regions

Det afsluttende output ses som bilag under “Hjælp-til-selvhjælp”, hvor du selv kan shoppe rundt i tips, erfaring og viden til hjælp i dit frivillige eller professionelle landdistriktsarbejde. 

_DSC8118
_DSC1255

MEDSAM

I dette norske forskningsprojekt med deltagelse af norske kommuner og universiteter hentes eksempler fra Århus og Sønderborg på en fremtidig model for medborgerskab.

TOUR-BO

TOUR-BO projektet bygger videre på erfaringerne og resultaterne fra Benefit4Regions med fokus på bæredygtig turisme og lokale fødevarer:


TOUR-BO (Tourism Cross-Border) er et grænseoverskridende projekt, der arbejder med bæredygtig turisme i Danmark og Tyskland. Projektet samler 9 projektpartnere og 26 netværkspartnere fra de to lande om et fælles mål; nemlig at udvikle og fremme bæredygtig turisme i Tyskland og Danmark. Centralt i projektet er netværksdannelse mellem primært offentlige og private turismeaktører på tværs af grænsen. Derudover er udviklingen af lokal og regional gastroturis-

me, herunder lokale fødevarer, et fokusområde. Samtidig er det et erklæret mål i projektet at skabe nye grænseoverskridende turismeprodukter, ligesom udviklingen af nye uddannelses-områder  og -muligheder inden for natur- ogoplevelsesturisme er i fokus

Bæredygtig turisme:

Bæredygtighed betragtes som en megatrend, du heller ikke kommer udenom indenfor turisme. Gæster, investorer og offentligheden forventer i større og større grad en bevidst, ansvarsfuld omgang med de naturlige og kulturelle ressourcer.

– Deutscher Tourismusverband, 2017

Tanken om bæredygtig turisme har allerede eksisteret i 30 år og er kendt under begreber som blød turisme

og ansvarlig turisme. Der bliver talt og diskuteret meget om emnet, både indenfor politik og brancheinternt på konferencer og ved events. Men hvem tager rent faktisk initiativet for at omsætte res-sourceskånende aktivitet og affalds-håndtering? Viljen til at lave ændringer er i høj grad tilstede, men den nødvendige knowhow mangler desværre. Det forsøger projektets resultater at gøre op med:

bilag

Fødevare turisme:

Velkommen til en opdagelsesrejse rundt om regionale specialiteter og kulinarisk kunst på den dansk-tyske gourmetrute. Den dansk-tyske gourmetrute er udviklet af foreningen ”FEINHEIMISCH – Genuss aus Schleswig-Holstein”. Den tager dig med til regionale specialiteter og til de helt særlige restauranter i Slesvig-Holsten og Syd-danmark. Oplev en ny madkultur med kærlighed til hånd-værk, sans for bæredygtighed og altid med typiske produkter herfra. Vores kokke bringer smagen af regionen på tallerkenen: friskfangede krabber, muslinger og fisk, mørt kød fra sær-lige kvægracer eller dige lam, skinke fra gamle røgerier, håndlavede oste-specialiteter, grøntsager og frugt, men også tang eller hvide tigerrejer, forskellige typer hånd-værksøl eller gin – udvalget af gode indkøb og ”kulinariske ferieminder til at tage med hjem” er nærmest grænseløst.

Dannelses turisme:

At leve af udbyttet, ikke af substansen”. 

 

Det er bæredygtighedens princip, der skal sørge for at kunne drage nytte af jorden uden at skade fremtidige generationers mulighed for at dække deres behov og uden at ødelægge biodiversitet og de naturlige økosystemer; bæredygtighed berører derfor alle niveauer fra lokalområdet til jorden i sin helhed. Det er målet at kunne tilfredsstille alle menneskers grundlæggende behov og samtidigt bevare, beskytte og genoprette sundheden og integriteten af jordens økosystem. Det sker ikke alene med hensyn til miljø og økonomi men også i forhold til sociale spørgsmål som fattigdomsbekæm-pelse, sociale uligheder eller diskrimination. 

 

Turismen kan påvirke disse områder på en positiv måde, hvis den gøres mere bære-dygtig.