Udvalg

lystfiskeri ├©rrede

Udvalget

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter er placeret under Økonomiudvalget.  Formålet er bl.a. at styrke den lokale borgerinddragelse og nærdemokrati samt være dialogpartner til alle stående udvalg og landsbylaug. 

Blomster ved Genforeningssten i Spang (4)

Medlemmer

Udvalget består af fem byråds-medlemmer og syv frivillige landsby-repræsentanter (én fra hver af de “gamle kommuner”) samt afd. chefen for  Bæredyg-tighed, Natur og Landdistrikter  med landdistriktskoordinatoren som sekretær. 

Sønderborg modellen

Sønderborg-modellen​

Modellen viser organiseringen på landdistriktsområdet i landsbylaug, Landsbyforum og det politiske §17 stk. 4 udvalg. Disse “spilleregler” er opstillet for at øge dialogen, forbedre samarbejdet samt “løfte på tværs” og skabe udvikling i landdistrikterne.

Landsbylaug_012 velkomstfoldere

Indsatsområder

Det er byrådets vision, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune – livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og mødesteder.

kaffe på kanden 2

Dagsorden Referater

Her finder du alle dagsordener og referater fra Kommunens politiske udvalg, samt råd og nævn. Du kan abonnere på dagsordener og referater og blive tippet på mail. Klik ind og læs mere.

solnedgang

Bosætning

“Udvikling af hele kommunen – både land og by – ligger os alle meget på sinde, for at skabe en kommune i balance, hvor borgerne kan bo, arbejde og leve det gode liv”.  Det er højt prioriteret at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne” – udtaler Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Se derfor de små videopræsentationer af alle landsbyer, som Landsbyforum har været projektholder for.

Landsbyforum kursus i Mommark

Hold da helt ferie, hvor er der lækkert lige her ..

Vi spiller hinanden gode – og vi tager os tid. Det er nemt at føle sig hjemme, og man er heldig, hvis man er det. Se og del gerne sammendraget af bosætningsfilmene, der er oversat til tre sprog:

Cykelsti_skilt_0008

Mellem-finansierings pulje

Byrådet har fra 2022 afsat 1.000.000 kr. til mellemfinansiering af projekter, der får udbetalt tildelt eksterne støtte-midler efter projek-tet er afsluttet. Her kan f.eks. være tale om LAG- midler eller 20% af støtte-midler fra Bolig- og Planstyrelsens “Landdistriktspulje”.

Blans_0204_1920pw

Puljen til borgerinitiativer

Byrådet har afsat 1 mio. kr. pr. år til projekter, der er beskrevet i lands-byernes lokale udviklingsplaner.  Formålet er, at støtte op om en tidlig indsats overfor konkrete initiativer, der fremmer udviklingen i landdistrikterne. 

Skov_0003

Puljen til forprojekter

Byrådet har afsat 250.000 kr. pr. år til projekter, der støtter udvalgets egne for-projekter og forundersøgelser af potentielle projekter, der skaber merværdi og vækst i landdistrikterne i henhold til indsatsområderne. Kun udvalget kan søge støtte her.

DSC_5545

Folkemødet Bornholm

For at sikre synlighed har det politiske udvalg siden 2016 finansieret deltagelsen ved Folkemøderne på Bornholm for frivillige bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene og Landsbyforum

Lokale vare fra Sønderborg og omegen_0313 lille

Økonomi

Udvalget har et årligt driftsbudget på ca. 516.000 kr., der skal bidrage til at skabe udvikling i hht. vedtægterne. Derudover er afsat lønmidler til ansættelse af fagligt personale i Sekretariat for landdistrikter, som understøtter, facili-terer, fundraiser, sparrer og fungerer som brobygger i forholdet mellem  de frivillige og kommunen.

ldf

Medlemskab Landdistrikternes Fællesråd (LDF)

Organisationen er praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikterne. Målet er at skabe et Danmark i Balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling, med udgangspunkt i et decentralt Dan-mark. Sønderborg er B-medlem.

Kegnæs fyr_0074-Pano

Landskabs-analyse

Sønderborg Kommune har udarbejdet en landskabs-analyse, hvor vi har samlet viden ind om vores landskaber i kommunen. Vi vil gerne skabe nogle rammer for land-skabet, der beskytter de vær-dier, vi bliver enige om at vær-ne om, og som giver flere muligheder for at benytte landskabet til udvikling inden for især turisme og bosætning.

dk_profilfoto1_map

Kommuneplan 2019-2031

Her finder du Kommuneplan, der blev vedtaget af byrådet den 18. december 2019. Denne indeholder byrådets mål, retningslinjer og rammer for udviklingen i Sønderborg Kommune. Under “Emner og Redegørelser” ses strategien for Landdistrikterne.