Folkemødet Bornholm

Deltagelse i 2024

Landsbyforum inviterer dig til Folkemødet på Bornholm 2024, hvis du er bestyrelsesmedlem i et landsbylaug i Sønderborg Kommune. Puljen til Borgerinitiativer har støttet kompetence forløbet, hvor demokratiforståelse, inspiration og netværks-dannelse har højeste prioritet. Landsbyforums debat foregår i samarbejde med LAG Sønderborg-Aabenraa på Business Lolland-Falster skonnerten, hvor der er blevet plads til ekstra debatter i regi af Landdistrikternes Fællesråd og de Lokale Aktionsgrupper (LAG / FLAGér).

  

image00013

Deltagelse i 2023

Ved Folkemødet 2023 deltog 18 frivillige fordelt geografisk over hele kommunen samt 4 inviterede gæster og oplægsholdere. I teltet hos “Foreningen Als-Fyn broen” arrangerede Landsbyforum følgende debat fredag, den 16/6 kl. 11.30 – 12.30:

 

Landsbyernes stemmer

Landsbyernes og lokalsamfundenes stemmer arbejder for større indflydelse på den grønne omstilling og lige adgang og rettigheder til energiforsyning baseret på kontekst-afhængige løsninger i landdistrikterne (modsat: once-size-fits-all). Det handler især om at skabe en bevægelse i retning af en grøn og ”just transition”. Det vil sige mod en udvikling, der sikrer fremtiden i landsbyerne og lokalsamfundene, hvor borgerne har lige adgang til den grønne omstilling i forhold til f.eks. borgere i større byområder. Social bæredygtighed er et grundvilkår for at kunne arbejde med denne dagsorden. 

Vores stemmer må lyde højt og tydelig, når borgere og samfund skal levere input til politikerne vedrørende de lokale udfordringerne, så politikerne bedre kan forstå og handle derefter.

 

Deltagere:

1. Ingebeth Clausen, Landsbyforum, Sønderborg

2. Tom Hartvig Nielsen, fmd. Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, Sønderborg 

3. Jørgen Hammer, Bornholmsk sammenslutning af lokalsamfund

4. Klaus Hansen, LAG Bornholm

5. Lisbeth Iversen, Arendal, Norge

6. Camilla Björkander, Gotland, Sverige

7. Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen 

Ordstyrer: Mads Wulff

 

Video-klip er på vej >>

 
image00003
image00018
_DSC4210
_DSC4226
_DSC4216
image00012
image00021
image00013
_DSC4225
_DSC4228
image00019
_DSC4215

Deltagelse i 2022

Ved Folkemødet 2022 var tilmeldt 12 deltagere fra  Svenstrup, Asserballe, Sottrupskov, Nybøl-Stenderup, Kværs-Tørsbøl-Snurom og Kettingskov samt udvalgsformanden for Bæredygtighed og Landdistrikter. Desværre blev selskabet ramt af sygdom, så deltagerantallet blev reduceret. 

 

I teltet hos “Foreningen Als-Fyn broen” arrangerede Sønderborg og Haderslev flg. debat: 

 

Grøn Mobilitet:

Presset for at finde grønne og sammenhængende mobilitetsløsninger er steget i tak med et øget fokus på mndre CO2 udslip, stigende brændstofpriser, kødannelser, større maskiner på de smalle veje i landdistrikterne. Der er flere enkeltstående tiltag, som bl.a. præsenteres i Sønderjylland i “halen på” Tour de France. F.eks. cykelfremme, landsbybusser og kør-mæ-bænke, med henblik på mere samkørsel. Hertil digitale løsninger for bevægelse i naturen. Hvordan kan vi tænke på tværs? Hvordan kommer vi videre? Verdensmål nr. 11 handler om bæredygtige byer og lokalsamfund!

 

Deltagere:

1. Hvordan får VM Mountain flere til at cykle? v. Carsten Leth Schmidt (S), Formand for Teknik- og Klimaudvalget og medlem af Økonomiudvalget

2. Hvordan aktiveres borger til at levere lokal viden til kortlægge ruter? v. Kim Kabelka (A), Næstformand for Teknik- og Klimaudvalget og medlem af Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget Haderslev Kommune

3. Hvad er grøn mobilitet og hvordan får vi borgerne med? Eksempler på landsbybusser, kør-mæ-bæne og deleudstyr ved Angela Coriand, Landsbyforum og Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune

4. Mads Vestergård fra Donkey Republic, et dansk delecykel firma, der i alt ydmyghed mener at cykler har en lang række fordele og svar på nogle af de problematikker man kan se i fremtiden byer. 

 

Ordstyrer:

Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen 

Hans sikrer cyklen
Nedpakning af kør-mæ-bænk
Afgang med bus og trailer
Fællesspisning
Grundvig og Tyge
Aftensstemning

Deltagelse i 2021

Årets Folkemøde på Bornholm bliver primært digitalt, da Coronasituationen gør, at der ikke må samles så mange mennesker som der plejer. Men der afholdes stadig debatter og vores samfund som helhed har mere end nogensinde før, brug for at mødes på tværs af alder, holdninger og bopæl. 

Derfor inviterer landdistriktskoordinatorerne i Aabenraa, Sønderborg og Tønder til et højskoledøgn i bedste Folke-mødestemning. Vi inviterer til et døgn med debat, udveksling og videndeling. Vi skal se online-debatter fra Bornholm, have besøg af en ekstern oplægsholder der ved noget om landdistrikter og udvikling og ikke mindst så skal deltagerne udveksle erfaringer og lære af hinanden på kryds og tværs.

 

 Invitation

Deltagelse i 2020

Pga. Corona-situationen blev Folkemødet 2020 aflyst. Der var ellers fuld hus med 15 deltagere fra ni landsbylaug (Svenstrup, Kettingskov, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Sottrupskov, Tandslet, Fynshav, Nybøl-Stenderup, Smøl og Asserballe). 

Sønderborg havde planlagt en workshop omkring frivillighed og social entreprenørskab, hvor deltagere fra MEDSAM projektet også ville deltage – dvs. personer fra bl.a. Arendal Kommune, Marselisborg-centret i Århus, Folkehøjskolen på Vestlandet m.fl. Men planerne udsættes til 2021.

Deltagelse i 2019

Ved Folkemødet i 2019 deltog 13 frivillige fra syv landsbylaug (Svenstrup, Dynt-Skelde-Gammelgab, Asserballe, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Sottrupskov, Elstrup, Nybøl-Stenderup) samt flere indlægsholdere / paneldeltagere. 

 

I “Landdistrikternes Telt” deltog Sønderborg i / var arrangør af følgende debatter: 

 

  • Borgmesterdebatten “Er statsjob vejen til et land i balance?”, 
  • “Madborgerskab på landet – bor foodies dér, hvor maden kommer fra?”, 
  • “Hvordan man giver lokalsamfund medindflydelse” ,
  • “Frilandsbyer, frivillighed og frihed”.   
_DSC6297
Carsten fra Elstrup lytter opmærksom.
_DSC6324
Agnes (Landsbyforum) lytter.
_DSC6306
Ingebeth (Smøl) og Angela (Sottrupskov)
_DSC6266
Debat med publikum.
bæredygtige byer og lokalsamfund med ressourcepersoner
Bæredygtighed var hovedtemaet.
_DSC6235
Borgmesterdebat om udflytning af statslige arbejdspladser.
_DSC6328
Solen skinnede fra en skyfri himmel.
_DSC6298
Lisy fra Nybøl-Stenderup følger med.
Pynt til bordene bæres frem af Niels Peter (KTS)

Deltagelse i 2018

Ved Folkemødet i 2018 deltog 15 frivillige fra seks forskellige landsbylaug (Dynt-Skelde-Gammelgab, Smøl, Svenstrup, Sottrupskov, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Elstrup) samt to personer fra Sekretariat for landdistrikter. 

 

Sønderborg var endnu engang deltager i “Landdistrikternes Telt” sammen med en halv snes andre kommuner og organisationer samt Benefit4Retions som partner. Sønderborg deltog i en debat med Skive om “Klima”, Erik Lauritzen deltog i én af borgmester-debatterne. 

 

Desuden var Sønderborg aktive i den grænseoverskridende debat, som Benefit4Regions arrangerede. 

 

Kulisserne i teltet var efter konceptet i fødevareteltet ved SL2017, og der var stor synlighed omkring, hvorledes “Landsbybusserne indtager Folkemødet”.

20180613_185305
Fælles morgenmad i ét af sommerhusene.
_DSC8041
Landlige kulisser: Vi sætter spor.
_DSC8092
Sussie (Smøl) og Anne (Sottrupskov) tjekker Folkemøde Appén
_DSC8147
Folkestemning.
20180613_150638
Landsbybusserne indtager Bornholm.
Debat om Klima med ordstyrer Karen Lumholdt.
20180614_180657
Benefit4Regions som arrangør af "Er grænsen nået?"
På tur: Rudi, Ingebeth, Sussie og Mads.
Lanterne-tur
SSF går forrest ved Lanterne-turen.
_DSC8186
B4r-partnere:Astrid (WFA), Ute (Akademi am See), Volker (WFA) t.h.

Deltagelse i 2017

Ved Folkemødet i 2017 deltog 17 frivillige fra ni forskellige landsbylaug (Nordals Landsbylaug PAK, Avnbøl-Ullerup, Nybøl-Stenderup, Sottrupskov, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Svenstrup, Asserballe, Smøl og Dynt-Skelde-Gammelgab) samt to personer fra Sekretariat for landdistrikter. 

 

Sønderborg var igen deltager i “Landdistrikternes Telt” med debatter om “Benefit4Regions” projektet,  “Stedbundne ressourcer og lokale fødevarer som omdrejningspunkt for vækst og bæredygtig udvikling” samt deltager i én af borgmester-debatterne.  

 

Medlemmer af Landdistriktsudvalget og Byrådet var også flittige gæster i teltet til udvalgte debatter.

DSC_5775
På billedet ses Roy og Mie fra DSG og Ebbe fra Sottrupskov.
DSC_5506
Debat om Benefit4egions: Connie (Sønderborg), Allan (LDF), Laila (Kalundborg), Karin (Tønder) og Agnes (Landsbyforum)
Jeppe Søe, ordstyrer
Jeppe Søe, ordstyrer
DSC_5817
Debat om stedbundne fødevarer: borgmesteren fra Guldborgsund, Anders Brandt (Sønderborg), Steffen D. (LDF), Torben Stjernholm (Guldborgsund), Åse (Sønderborg), Birgitte (Sønderborg)
DSC_5545
Vinderne ved et socialt ryst-sammen arrangement.
Charlotte Engelbrecht (bagerst) og Angela fra Sottrupskov.
DSC_5525
Spørgsmål fra Roy, mens Niels Peter, Mie, Ebbe, Anders og Rudi lytter på svaret.
"Form en ildsjæl"-figur
Billede 14-06-2017 15.30.31
Udflugt til en vinbonde.
DSC_5336
Asmus er klædt på til sjov.

Deltagelse i 2016

Ved Folkemødet i 2016 deltog 12 frivillige fra seks forskellige landsbylaug (Nordals Landsbylaug PAK, Smøl, BIB, Svenstrup, Mommar og Asserballe) samt tre personer fra Sekretariat for landdistrikter. 

 

Sønderborg var deltager i “Landdistrikternes Telt” med en debat om grænseoverskridende samarbejde og som deltager i én af borgmesterdebatterne. Fredag aften var Ann Posselt med fra Sønderborg som arrangør af “VM i Synnejysk”. 

Billede med program
Der er kø ved indgangen til Landdistrikternes Telt.
Billede med Agnes der spørger 2
Et spørgsmål fra Agnes, mens ordstyrer, Tyge Mortensen lytter.
Billede debat om B4R
Debat om grænseoverskridende samarbejde.
Billede2
Publikum: Per fra Mommark og Karin fra Asseballe