Forvaltning

Sekretariat for landdistrikter er en del af staben i forvaltningen: Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Vi servicerer og understøtter udviklingen af levende landsbyer med et højt aktivitetsniveau, livskvalitet og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet – læs om hverdagsarbejdet her.

connie (2)

Landdistriktskoordinator

Connie M. Skovbjerg

M:   cskb@sonderborg.dk

Mobil: +45 28 89 80 21 

Connie arbejder med borgerinddragelse, facilitering ifbm. udvikling/opdatering af de lokale udviklingsplaner,  projekt-støtte, synliggørelse, og er kontaktled til landsby-laugene. Hun er sekretær for UBL-udvalget og Landsbyforum.

carl erik (3)

Landsbyudvikler

Carl Erik Maae

M: came@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 54 69

Carl Erik understøtter landsbyerne i at gennemføre handlingerne i de lokale udviklingsplaner. Han sparrer ved hverdags-udfordringer,  hjælper ved ProjectZero relaterede opgaver og kommunikerer på tværs samt sekretær for Landsbyforum

 

Fødevarekoordinator

Lene Lund Boisen

M:  lboi@sonderborg.dk

Mobil: +45 20 20 26 92 

Anne har til opgave at implementere fødevarestrategien især internt i kommunen. 

Læs Handleplan for fødevarer