Forvaltning

Bæredygtighedssekretariatets hovedformål er at varetage tre fokusområder, bæredygtighed, ProjectZero og naturudviklingsprojekter. Vi har FN’s 17 verdensmål som grundlag i arbejdet for bæredygtighed på tværs af den politiske struktur og organisationen. Bæredygtighedssekretariatet har til opgave sammen med organisationer, foreninger, lodsejere og brugere at etablere og udvikle naturprojekter. Der er fokus på at skabe en mere alsidig natur og flere naturoplevelser med god balance imellem beskyttelse og anvendelse.


Sekretariat for Landdistrikter servicerer og understøtter udviklingen af levende landsbyer med et højt aktivitetsniveau, livskvalitet og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet.

 

Kontakt til landdistriktsområdet: Landdistriktskoordinatoren (+45 28 89 80 21) eller Landsbyudvikleren (+ 45 27 90 54 69)

Kontakt til naturområdet: Afdelingen (+45 88 72 54 95)

Kontakt til bæredygtighed: Klimakoordinatoren (+45 88 72 66 36

Bæredygtighed, Natur & Land- distrikter, chef

Inge Olsen

M:  iols@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 51 96

Inge er ansvarlig for at sammentænke og koordinere kommunens samlede bæredygtigheds-indsats og ProjectZero visionen. Hun repræsenterer forvaltningen i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (LNF-udvalget).-

connie (2)

Landdistrikts-koordinator

Connie M. Skovbjerg

M:   cskb@sonderborg.dk

Mobil: +45 28 89 80 21 

Connie arbejder med borgerinddragelse, facilitering ifbm. udvik-ling/opdatering af de lokale udviklingsplaner,  projekt-støtte, synliggørelse, og er kontaktled til landsby-laugene. Hun er sekretær for LNF-udvalget og Landsbyforum.

carl erik (3)

Landsbyudvikler

Carl Erik Maae

M: came@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 54 69

Carl Erik understøtter landsbyerne i at gennemføre handlingerne i de lokale udviklingsplaner. Han sparrer ved hverdags-udfordringer,  hjælper ved ProjectZero relaterede opgaver og kommunikerer på tværs.


TOUR-BO projektleder

Åse Ditlefsen Ferrão

M: sefe@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 50 10 68

Åse arbejder i det grænseoverskridende projekt TOUR-BO med fødevarer. Hendes opgave er at lave flere gourmet-ruter i landdistrikterne i samarbejde med de øvrige partnere i projektet.

Fødevare-koordinator

Lene Lund Boisen

M:  lboi@sonderborg.dk

Mobil: +45 20 20 26 92 

Anne har til opgave at implementere fødevarestrategien især internt i kommunen. 

Læs handleplanen herunder.

Senior-konsulent

Ebbe Stig Abildgård Enøe

M: eeno@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 54 83

Ebbe arbejder i stigruppen,  og er projektansvarlig for enkelt-opgaver som eksempelvis Kær Vestermark og Nordals Naturpark.

Biolog og projektleder

Bent Albæk

Mail:   bale@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 55 03

Bent er projektleder på eksempelvis Kær Vestermark, diverse naturprojekter og Center for Verdensmål.

Naturcenterleder

Andreas Hermann

Mail:   ahe@sonderborg.dk

Mobil: +45 53 62 90 64

Andreas er leder af Naturvejlederne Sønderborg og har kontor på Sønderborg Naturcenter.Læs mere herunder.

jane (2)

Natur og planlægning

Jane Frellesen

M: aepu@sonderborg.dk

Mobil: +45 20 20 26 92 

Jane arbejder med naturformidling herunder publikation, web, hjemmeside. Information og kommunikationon. Hun er desuden “Blå Flag koordinator” og med i stigruppen.

Sommer (3)

Landskabs-arkitekt

 

Mail:   

Mobil: 

Shelter

Natur og Planlægning

Mail:   

Mobil: 

Gendarmstien ved Vibæk mølle (2)

Praktikant

 

Mail:   

Mobil: