Forvaltning

Bæredygtighed har gennem flere år været et højt prioriteret område for Sønderborg Kommune, blandt andet gennem arbejdet med ProjectZero og målet om at være en CO2-neutral kommune i 2029. Der er i 2019 igangsat en proces for revidering af kommunens bæredygtighedspolitik, som forventes godkendt i Byrådet i 2020. Den 27. februar 2019 besluttede Byrådet, at Kær Vestermark skal udvikles til et lokalt og nationalt Center for Verdensmål. Området bliver dermed et fysisk sted, hvor arbejdet med FN’s 17 verdensmål og bæredygtighed kan formidles til både borgere og turister.

 

Sønderborg Kommune er kendetegnet ved en fantastisk natur. Det ses fx på Nordals med området omkring Nordborg Sø, Oksbøl Skov, Mjels Sø og Bundsø. Området er i 2020 blevet optaget som Pilotnaturpark i Friluftsrådets mærkningsordning, og der er igangsat en proces for en endelig certificering af Naturpark Nordals. Udviklingen af naturparken er med til at understøtte etableringen af Nordals Ferieresort ved at sikre gode rammer og naturoplevelser for de turister, der besøger resortet.

Til at understøtte arbejdet med bæredygtighed og natur skal den lokale udvikling fortsat sikres gennem samarbejdet med landdistrikterne i hele kommunen. Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter er placeret i Kommunaldirektørens Stabe. Det er med til at opprioritere arbejdet med de store projekter på henholdsvis Kær Vestermark og Nordals samt sikre, at bæredygtighed fastholdes og udvikles som et højt prioriteret område på tværs af organisationen. Det giver samtidig mulighed for en øget koordinering mellem de større strategiske projekter i organisationen. Opgaverne med etablering af Nordals Ferieresort og Udviklingsforum Nordals er forankret i Politik, Analyse og Kommunikation, og med oprettelsen af afdelingen Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter i Kommunaldirektørens Stabe vil der kunne ske en tættere koordinering inden for forvaltningen.

 

Kontakt til landdistriktsområdet: Landdistriktskoordinatoren (+45 28 89 80 21) eller Landsbyudvikleren (+ 45 27 90 54 69)

Kontakt til naturområdet: Afdelingen (+45 88 72 54 95)

Kontakt til bæredygtighed: Klimakoordinatoren (+45 88 72 66 36)

 

Kommunaldirektør

Tim Johnny Hansen

Mail:   thas@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 50 61

Kommunen er organiseret i fem forvaltninger og en stab. Kommunaldirektøren har ansvaret for forvaltnin-gen. 

Bæredygtighed, Natur & Land- distrikter, chef

Inge Olsen

Mail:   iols@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 51 96

Inge er ansvarlig for at sammentænke og koordinere kommunens samlede bæredygtigheds-indsats og ProjectZero visionen. Hun repræsenterer forvaltningen i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (LNF-udvalget).-

connie (2)

Landdistrikts-koordinator

Connie M. Skovbjerg

Mail:   cskb@sonderborg.dk

Mobil: +45 28 89 80 21 

Connie arbejder med borgerinddragelse, facilitering ifbm. udvik-ling/opdatering af de lokale udviklingsplaner,  projekt-støtte, synliggørelse, og er kontaktled til landsby-laugene. Hun er sekretær for LNF-udvalget og Landsbyforum.

carl erik (3)

Landsbyudvikler

Carl Erik Maae

Mail: same@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 54 69

Carl Erik understøtter landsbyerne i at gennemføre handlingerne i de lokale udviklingsplaner. Han sparrer ved hverdags-udfordringer,  hjælper ved ProjectZero relaterede opgaver og kommunikerer på tværs.


TOUR-BO projektleder

 

Åse Ditlefsen Ferrão

Mail:   sefe@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 50 10 68

Åse arbejder i det grænseoverskridende projekt TOUR-BO med fødevarer. Hendes opgave er at lave flere gourmet-ruter i landdistrikterne i samarbejde med de øvrige partnere i projektet.

Klimakoordinator

Lene Sternsdorf

Mail:   lstr@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 66 36

Lene arbejder med Bæredygtighedspolitikken, Klima og Energipolitikken samt handlerplanerne. Hun laver CO2 energiregnskab for Sønderborg Kommune som virksomhed. 

 

 

Fødevare-koordinator

Anne Abild Poulsen

Mail:   aepu@sonderborg.dk

Mobil: +45 20 20 26 92 

Anne har til opgave at implementere fødevarestrategien især internt i kommunen. 

Læs handleplanen herunder.

Seniorkonsulent

Ebbe Stig Abildgård Enøe

Mail:   eeno@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 54 83

Ebbe arbejder i stigruppen,  og er projektansvarlig for enkelt-opgaver som eksempelvis Kær Vestermark og Nordals Naturpark.

Biolog og projektleder

Bent Albæk

Mail:   bale@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 55 03

Bent er projektleder på eksempelvis Kær Vestermark, diverse naturprojekter og Center for Verdensmål.

Naturcenterleder

Andreas Hermann

Mail:   ahe@sonderborg.dk

Mobil: +45 53 62 90 64

Andreas er leder af Naturvejlederne Sønderborg. Der er 3 naturskoler: Egetofte -, Fiskbæk-, og Nordals Naturskole. Læs mere herunder.

Natur og planlægning

Jane Frellesen

Mail:   aepu@sonderborg.dk

Mobil: +45 20 20 26 92 

Jane arbejder med naturformidling herunder publikation, web, hjemmeside. Information og kommunika-tionon. Hun er desuden “Blå Flag koordinator” og med i stigruppen.

gitte (3)

Udviklings-konsulent

Gitte Bjørn-Luthi

Mail:   gbjo@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 45 61 

Gitte er direktionssekretær for Inge Olsen og udarbejdelser analyser, notater, strategier, kommissorier samt politiske  dagsordener og administrative opgaver m.m. 

Naturvejleder

xxx

Mail:   xxxx@sonderborg.dk

Mobil: +45 xx xx xx

tekst følger …

Naturvejleder

xxx

Mail:   xxxx@sonderborg.dk

Mobil: +45 xx xx xx

tekst følger …

Naturvejleder

xxx

Mail:   xxxx@sonderborg.dk

Mobil: +45 xx xx xx

tekst følger …

Naturvejleder

xxx

Mail:   xxxx@sonderborg.dk

Mobil: +45 xx xx xx

tekst følger …

Naturvejleder

xxx

Mail:   xxxx@sonderborg.dk

Mobil: +45 xx xx xx

tekst følger …

Naturvejleder

xxx

Mail:   xxxx@sonderborg.dk

Mobil: +45 xx xx xx

tekst følger …