Forvaltning

Afdelingen Landdistrikter, Natur og Fødevarer er en afdeling i forvaltningen: Teknik, Miljø og Bæredygtighed. 

Sekretariat for Landdistrikter servicerer og understøtter udviklingen af levende landsbyer med et højt aktivitetsniveau, livskvalitet og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet – læs om hverdagsarbejdet her.

 

Kontakt til landdistriktsområdet: Landdistriktskoordinatoren (+45 28 89 80 21) eller Landsbyudvikleren (+ 45 27 90 54 69)

Kontakt til naturområdet: Afdelingen (+45 88 72 54 95)

 

 

Landdistrikter, Natur og Fødevarer, chef

Inge Olsen

M:  iols@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 51 96

Inge er ansvarlig for at afdelingen og repræsenterer forvaltningen i Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (UBL-udvalget).

connie (2)

Landdistriktskoordinator

Connie M. Skovbjerg

M:   cskb@sonderborg.dk

Mobil: +45 28 89 80 21 

Connie arbejder med borgerinddragelse, facilitering ifbm. udvikling/opdatering af de lokale udviklingsplaner,  projekt-støtte, synliggørelse, og er kontaktled til landsby-laugene. Hun er sekretær for UBL-udvalget og Landsbyforum.

carl erik (3)

Landsbyudvikler

Carl Erik Maae

M: came@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 54 69

Carl Erik understøtter landsbyerne i at gennemføre handlingerne i de lokale udviklingsplaner. Han sparrer ved hverdags-udfordringer,  hjælper ved ProjectZero relaterede opgaver og kommunikerer på tværs samt sekretær for Landsbyforum

 

Projektleder

Åse Ditlefsen Ferrão

M: sefe@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 50 10 68

Åse arbejdede i det grænseoverskridende projekt TOUR-BO med fødevarer. Hendes opgave er at lave flere gourmet-ruter i landdistrikterne i samarbejde med de øvrige partnere i projektet og implementere Naturlandet App.

Fødevare-koordinator

Lene Lund Boisen

M:  lboi@sonderborg.dk

Mobil: +45 20 20 26 92 

Anne har til opgave at implementere fødevarestrategien især internt i kommunen. 

Læs handleplanen herunder.

Senior-konsulent

Ebbe Stig Abildgård Enøe

M: eeno@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 54 83

Ebbe arbejder i stigruppen,  og er projektansvarlig for enkelt-opgaver som eksempelvis Kær Vestermark og Nordals Naturpark.

Biolog og projektleder

Bent Albæk

Mail:   bale@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 55 03

Bent er projektleder på eksempelvis Kær Vestermark, diverse naturprojekter og Center for Verdensmål.

Naturcenterleder

Andreas Hermann

Mail:   ahe@sonderborg.dk

Mobil: +45 53 62 90 64

Andreas er leder af Naturvejlederne Sønderborg og har kontor på Sønderborg Naturcenter.

jane (2)

Natur og planlægning

Jane Frellesen

M: aepu@sonderborg.dk

Mobil: +45 20 20 26 92 

Jane arbejder med naturformidling herunder publikation, web, hjemmeside. Information og kommunikationon. Hun er desuden “Blå Flag koordinator” og med i stigruppen.

Sommer (3)

Skov- og landskabs-arkitekt

Stine Jacobsen

M: sjac@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 66 42

Stine arbejder med naturpleje, tilsyn med fortidsminder, §3 sager, beskyttet natur, naturvurderinger i landbrugssager, skovrejsning, vandhuller og søer. 

annette

Landskabsarkitekt

Annette Klüver Andersen

M: akan@sonderborg.dk

Mobil: +45 21 18 22 85

Gendarmstien ved Vibæk mølle (2)

Bæredygtighed

Søren Rasmussen

M: srrn@sonderborg.dk

Mobil: +45 27 90 55 26