5. Synlighed på kultur, det gode liv og værtskab samt fælles ansvar for en sund kommune

Formål og indsatser

Fastholdelse og udvikling af kulturen i landdistrikterne skal ses som et bærende element i alle udviklingstiltag både i går, i dag og i morgen. Fokus vil være på udvikling af kulturen på små-scala niveau i landsbylaugene, og grundelementet er mødet mellem mennesker.  Desuden vil der blive arbejdet for, at borgere i landdistrikterne får de bedst mulige rammer og muligheder for bedre at kunne tage ansvar for egen sundhed og trivsel, ved større synlighed på tilgængelige steder for bevægelse i landdistrikterne.

DSC_0281

Vækst og værdier i landdistrikterne

“Landsbyforum sætter sig gerne i spidsen for at inddrage alle kræfter og løfte i flok, for at styrke bosætningsindsatserne til kommunen generelt og landsbyerne specifikt. Vi vil sætte spotlight på kvaliteterne og potentialerne ved at udnytte og udbygge vores stærke, tværgående netværk”, fortæller Angela Coriand. 

 

“Vi sætter fokus på vækst og værdier i landdistrikterne og landsbyerne med produktion af korte og velfortalte små historier som videofilm, podcasts eller andet, der deles på de sociale medier. Input til drejebøger og historier bliver skabt af de lokale og produceret professionelt, og de kan frit og gratis benyttes af alle”. 

 

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer tager del i projektet med sekretariatsbistand og støtte fra “Puljen til forprojekter” – dertil har Landsbyforum modtaget støtte fra “Puljen til borgerinitiativer” samt LAG Sønderborg Aabenraa.


Projektperioden er 15/4 2021 – 31/1 2023.

Skulpturudveksling

Der er fortsat fokus på skulpturudveksling i landdistrikterne for at berige, bevæge, provokere og anfægte. Hvert tredje år videreføres projekt: “Fremmedart der rykker”. Her flyttes fantasifulde skulpturer rundt fra landsby til landsby. Disse er udarbejdet af internationale anerkendte kunstnere. I 2022 er konceptet udvidet med en Woodsculpture samt stenkunst fra en lokal stenskulptør.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Landsbylaug_012 velkomstfoldere

Velkomstpakker og Landsbyfolderen

Der er udarbejdet velkomstpakker i landsbylaugene, hvor landsbylauget selv bestemmer, hvad indholdet skal være. En halv snes landsbylaug har desuden lavet velkomstfoldere med støtte fra kommunen. Desuden er der lavet en landsbyfolder i samarbejde med Tilflytterservice. Denne oversættes til både engelsk og tysk i en digital og papir udgave. 

De lokale velkomstambassadører inviteres til et årligt møde hos bosætningskoordinatoren, hvor der udveksles erfaringer. Disse initiativer understøtter det gode værtskab overfor tilflyttere, og der er fokus på tiltrækning, modtagelse og fastholdelse. 

Folkemødet på Bornholm

For at sikre synlighed omkring landdistriktsarbejdet i 

Sønderborg Kommune har det politiske udvalg med ansvar for landdistrikter siden 2016 finansieret deltagelsen ved Folke-møderne på Bornholm for frivillige bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene og Landsbyforum. De indgår aktivt i debat-terne, netværker samt henter inspiration og ny viden

 

Turen og programmet koordineres af Sekretariat for landdistrikter. .

DSC_5544
computere

Fire årlige Infoland Web-kurser

InfoLand er et hjemmesidesystem og en hjemmesideløsning, som er skræddersyet til bl.a. landsbyerne i Sønderborg i slutningen af 00érne. Her forbindes de enkelte landsbylaug med hinanden og forvaltningen, for at øge kommunikationen på tværs. InfoLand er derfor både et redskab til de lokale som samlingspunktet indadtil, samtidigt med, at det er en markedsføringskanal og ansigtet udadtil. 

Hosting og support af hver landsbylaugs infoland-hjemmeside betales af udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevare.

Der afholdes fire årlige kurser for de lokale webmastere.

Samtale Caféer

Landsbyforum har afholdt samtale caféer med temaer, der handler om forventnings afstemning mellem frivillige og kommunen samt kommunale arbejdsgange. Arrangementerne er sat i stand i et samarbejde mellem udvalget, forvaltningen og Landsbyforum.


Der skal arbejdes med udvikling af en “formiddags-café”, hvor borgerne kan hente oplysninger om generelle informationer fra kommunen og det offentlige. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
_THL0420

Bevægelse i landdistrikterne

Landsbylaugene har hjulpet med at opdatere stisystemer mht. ejerforhold.  På Broagerland har frivillige etableret stilleruter, og PR-materialet er finansieret med støtte af projektet “Fælles udviklingsplaner for Broagerland og Sydals – oplevelse i verdensklasse”. 

Synlighed på hverdagslivet

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter støtter annoncering på pyloner ved landsbylaugenes arrangementer (for et bredere publikum), Sekretariatet udsender nyhedsmails, opdaterer hjemmesiden www.sonderborgkom.dk med bl.a. links til flere kommunale data og nøglepersoner i forhold til samarbejdsfladerne i landsbylaugene. Ved hvert udvalgsmøde udsendes en skriftlig orientering fra forvaltningen.

Der vil være fokus på involvering af yngre ildsjæle, og endelig

vil udvalget fortsat arbejde med visionær fremtidstænkning efterfulgt af en gennemtænkt strategi; da det øger kvaliteten og succéen ved gennemførelse af indsatserne.

Blans_0204