Om os

Et overblik over landdistriktsområdet i Sønderborg kommune

På denne hjemmeside har vi forsøgt at samle informationer om landdistriktsudviklingen i Sønderborg Kommune fra  2007 til idag. Det spænder bredt fra de politiske visioner og indsatser på området til konkrete handlinger og aktiviteter på kommunal og lokal plan. Siden er opdelt i:

 

OM OS

– præsentation af det politiske udvalg for Bæredygtighed og Landdistrikter (2022 – 2025) – tidligere Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (2018-2021) og Landdistriktsudvalget (2007 – 2018) samt deres indsatser, puljer og økonomi 

– præsentation af afdelingen for “Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter” 

 

LANDSBYFORUM

– her kan du se alle indsatserne i det frivillige forum, hvor alle landsbylaug i Sønderborg er medlemmer

 

LANDSBYER

– her ses direkte links til hver landsby med en præsentation af landsbyen, udviklingsplan og kontakt til bestyrelsen i landsbylauget.

 

INDSATSER

– her er tale om alle indsatser i udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (samt tidligere udvalg med ansvar for landdistritsområdet) fordelt på temaer og områder

 

“Vi” er Sekretariatet for landdistrikter i afdelingen “Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter”, der servicerer og sparrer med udvalget. Vores opgave er, at formidle relevant viden og kommunikere på tværs mellem det politiske udvalg, forvaltningen, Landsbyforum (et frivilligt organ med alle landsbylaug som medlemmer) og landsbyerne med egne landsbylaug. 

 

Vision

Det er byrådets vision at udvikle landdistrikterne – herunder landsbyerne, så de er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet. Det er også visionen at understøtte lokale aktiviteter og fysiske mødesteder for her igennem at styrke livskvaliteten og sammenholdet i landsbyerne såvel som samarbejdet landsbyerne imellem set i sammenhæng med lokal- og områdebyer.

 

En vision er et billede af den ønskede fremtid; inden for synsvidde, men udenfor umiddelbar rækkevidde. Byrådets visioner giver noget fælles at navigere efter, der kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.

 

Visionerne føres ud i livet af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (samt tidligere udvalg under andre navne) Det er fortsat et §17 stk. 4 udvalg med 5 politikere og 7 frivillige medlemmer, der repræsenterer kommunens 36 landsbylaug – nogle hedder lokalråd, landsbyråd, sogneforeninger eller andet og tegner typisk den lokale paraplyorganisering i landsbyen).

 

Landsbyerne og landdistrikterne er i fokus på hjemmesiden – derfor ses der nederst på hver side et link, der henviser direkte til landsbyerne.  Udvikling af hele kommunen – både på landet og i byen – ligger byrådet meget på sinde. Vi skal skabe en kommune i balance, hvor borgerne kan bo, arbejde og leve det gode liv alle steder. 

 

God fornøjelse med læsningen.