Om os

Et overblik over landdistriktsområdet i Sønderborg kommune

På denne hjemmeside har vi forsøgt at samle informationer om landdistriktsudviklingen i Sønderborg Kommune fra  2007 til idag. Det spænder bredt fra de politiske visioner og indsatser på området til konkrete handlinger og aktiviteter på kommunal og lokal plan. Siden er opdelt i:


OM OS

– det politiske udvalg for Landdistrikter, Natur og Fødevarer præsenteres samt deres indsatser, puljer og økonomi 

– afdelingen for “Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter” præsenteres


LANDSBYFORUM

– her kan du se alle indsatserne i det frivillige forum, hvor alle landsbylaug i Sønderborg er medlemmer


LANDSBYER

– her ses direkte links til hver landsby med en præsentation af landsbyen, udviklingsplan og links til bestyrelsen i landsbylauget.


INDSATSER

– her er tale om alle indsatser i udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer fordelt på temaer og områder


“Vi” er Sekretariatet for landdistrikter i afdelingen “Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter”, der servicerer og sparrer med udvalget. Vores opgave er, at formidle relevant viden og kommunikere på tværs mellem det politiske udvalg, forvaltningen, Landsbyforum (et frivilligt organ med alle landsbylaug som medlemmer) og landsbyerne med egne landsbylaug. 


Vision

Det er byrådets vision at udvikle landdistrikterne – herunder landsbyerne, så de er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet. Det er også visionen at understøtte lokale aktiviteter og fysiske mødesteder for her igennem at styrke livskvaliteten og sammenholdet i landsbyerne såvel som samarbejdet landsbyerne imellem set i sammenhæng med lokal- og områdebyer.

 

En vision er et billede af den ønskede fremtidi; inden for synsvidde, men udenfor umiddelbar rækkevidde. Byrådets visioner giver noget fælles at navigere efter, der kan give sammenhæng og retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.

 

Visionerne føres ud i livet af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (inden 2018 hed det Landdistriktsudvalget). Det er et §17 stk. 4 udvalg med 5 politikere og 7 frivillige medlemmer, der repræsenterer kommunens 36 landsbylaug – nogle hedder lokalråd, landsbyråd, sogneforeninger eller andet og tegner typisk den lokale paraply-organisering i landsbyen).

 

Landsbyerne og landdistrikterne er i fokus på hjemmesiden – derfor ses der nederst på hver side et link, der henviser direkte til landsbyerne.  Udvikling af hele kommunen – både på landet og i byen – ligger byrådet meget på sinde. Vi skal skabe en kommune i balance, hvor borgerne kan bo, arbejde og leve det gode liv alle steder. 


God fornøjelse med læsningen.