6. Naturen

Formål og indsatser

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter skal iflg. vedtægterne bl.a. udvikle og implementere Masterplan for Center for Verdensmål, drifte og udvikle Naturskolerne og Naturvejlederne. 

Støvlen på Kær

Kær Vestermark - Center for Verdensmål

Byrådet afsatte 12 mio. kroner i budget 2019-2021 til udvikling af et naturformidlingscenter på Løkkegård og Kær Vestermark, der skal danne rammen om natur- og fritidsaktiviteter, der indeholder både naturskole og børnehave. Området skal udvikles som Danmarks første og eneste Center for Verdens-mål. Idéen er født i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (2018-2021), og iflg. vedtægterne for Bæredygtigheds- og Landdistrikts-udvalget (2022-2025) skal udvalget bl.a. udvikle og implementere Masterplan for Center for Verdensmål.

Samarbejde med bl.a. naturskolerne om ”landsbyernes grejbank” på Kær Vestermark

Mobilitetsforeningen for de 36 landsbylaug har fået støtte fra ”Landdistriktspujlen” til at samle, udvikle og teste eksisterende løsninger for grøn mobilitet og deleøkonomi i landdistrikterne.

Ønsket er bl.a. at etablere en ”delebank” for at få mest ud af de ressourcer, som landsbylaugene efterspørger. Delebanken skal give merværdi på kvaliteten af oplevelsen, besøgstallet, mindre klimatryk og mere sundhed samt afledte effekter i form af flere lokale jobs.Idéen er opstået igennem projektet “Deleby”.

Deleby_1920x1200px
Nordals Naturpark_2020_0066-1600px

Nordals Naturpark

Sønderborg Kommune vil gerne invitere dig på en oplevelsestur i Naturpark Nordals.
Nordals er et unikt hjørne af Danmark, som altid har været præget af initiativrigdom og menneskelig aktivitet, og du vil finde spor i landskabet fra stenalderen til middelalderen og fra hertugdømmernes tid til den rivende industrielle udvikling.
Som baggrund for alle disse fortællinger ligger en natur med søer, skove, marker og smukke kystlinjer med alt, hvad dette indebærer af muligheder for oplevelser i naturen.

Implementering af stihandleplanen for Sønderborg Kommune 2018 – 2021

Sønderborg Kommunes stihandlingsplan 2018-2022 gør status og sætter nye mål for planlægningen af vandreruter i Sønderborg Kommune. Stihandlingsplanen er udarbejdet af stigruppen i sommeren 2017 og udlægger rammerne for det fortsatte arbejde med at etablere Danmarks bedste stinetværk. Forvaltningen Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter arbejder med at implementere planerne.

Desuden har forvaltningen været tovholder ved etablering af Naturpark Nordals. 

Gendarmstien_0008