Landsbytopmøder

Landsbytopmøde den 6. maj 2024

Velkommen til generalforsamling i Landsbyforum og  ekstra-ordinær generalforsamling i Mobilitetsforeningen, kåring af “ÅRETS LANDSBY” på baggrund af landsbylaugenes indsendte formandsberetninger samt Landsbytopmøde med nyt fra de politiske udvalg og gruppedialog om det højst aktuelle emne: Fra tilskuer til deltager med indflydelse. Nedenfor ses referater for aftenens program, hvor omkring 60 personer deltog. Tak for en inspirerende og oplysende aften.

Konkurrence i Mobilitetsforeningen fra 6. maj og 14 dage frem: De første fem deltagere fra Landsbytopmødet, der kan dokumen-tere at have gennemført fem samkørsler via NaboGo Appén, vinder 5 gavekort á 500 kr. nabo

Tak for fantastisk spændende “grøn” mad fra Iller Slot (t.h)

3
1

Årets landsby

Dommerkomiteen valgte Holm Landsbylaug som årets landsby på baggrund af det store aktivitetsniveau i landsbyen efter Coronaen. På billedet til højre ses: Kristian Dreyer og Trine Bossen Villumsen, som modtog prisen på vegne af landsbylauget. Bagved har Erik Krog netop udnævnt vinderne.

 

Årets Landsby blev kåret i forbindelse med årsmødet i Landsbyforum. Dommerkomiteen, som har valgt Holm som Årets Landsby i 2023, består af byrådsmedlem Erik Krogh, Poul Erik Nørgaard fra sidste års vinder Oksbøl, Stefan S. Kirkegaard-Kronborg, som Landsbyforums repræsentant samt landsby-udvikler Carl Erik Maae, der er sekretær. præsentation

Workshop: Lad ilden brænde

Når det frivillige foreningsliv dør i de danske landdistrikter, er konsekvenserne store og alvorlige – lokalt, regionalt og nationalt. Her er foreningslivet lig med liv og nærdemokrati, og uden det smuldrer grundlaget for bosætning og udvikling. 

 

Frivillighedskulturen i provinsen er under pres – der ligger et tungt og skævt bureaukrati henover, som kan kvæle enhver ildsjæl i ansøgninger og afrapportering. Hvilke barrierer skal fjernes?

lad_ilden_braende_eventbillede 2

Landsbytopmøde den 22. maj 2023

Velkommen til generalforsamling i Landsbyforum og  Mobilitets-foreningen, kåring af “ÅRETS LANDSBY” på baggrund af landsbylaugenes indsendte formandsberetninger samt Landsbytopmøde med nyt fra de politiske udvalg og gruppedialog om det højst aktuelle emne: Energiforsyning – hvilke muligheder ser du/I for værdiskabelse i lokalsamfundene?   

IMG_5011

Årets Landsby

Dommerkomiteen kom på en vanskelig opgave, da der var usædvanlig mange gode kandidater i år. 

Men valget faldt på Oksbøl Sogneforening. 

IMG_5039

Gruppedialog:

Hvilke muligheder ser du/I for VE-anlæg kan skabe værdi i lokalsamfundene?

billede 4

Landsbytopmøde den 21. oktober 2020

“Hvad er status på “Sønderborg-modellen””, spørgte Jeppe Søe, da landsbylaugenes bestyrelsesmedlemmer, politikere, embedsmænd og Landsbyforum inviterede til “Højlunds-forsamlingshus”. Peter Plant, Torup (Årets landsby 2019) og Hanne Tanvig (Københavns Universitet) gav indspark til debatten.

Årsmøde i Landsbyforum den 22. september 2020

Pga. Corona-situationen er årets Landsbytopmøde og Årsmødet i Landsbyforum blevet delt i to selvstændige arrangementer.

IMG_2701
© Isagram 2019-127

Landsbytopmøde den 3. april 2019

Kom og vær med til at udvikle dialogen i “Sønderborg-modellen” under overskriften: “Vi taler ikke om hinanden, med med hinanden” .

Landsbytopmøde den 5. april 2018

Årets spørgsmål lyder: “Hvad kan vi hver især bidrage med for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt samarbejde mod fælles mål?”

Kåring af Årets Landsby_0001-Pano
DSC06286

Landsbytopmøde den 4. april 2017

Kom og vær med til at fokusere på dét, vi skaber sammen i dag og i morgen. Hvad kan vi hver især bidrage med for at skabe en positiv udvikling gennem konstruktivt samarbejde og dialog i kommunen?

Landsbytopmøde den 19. april 2016

Kom og vær med til at fokusere på dét, vi kan skabe sammen. Inviterede er de politiske udvalg, forvaltningen samt Landdistriktsudvalget og alle landsbylaug.

landsbytopmøde 2016
20130314-DSC_3309

Landsbytopmøde den 20. april 2015

Kom og vær med til at mindske afstanden mellem ord og handlinger. Invitation til møde om inddragelse af landdistrikterne.

Landsbytopmøde den 22. april 2014

Kom og vær med til at sætte fokus på de lokale udviklingsplaner. 

I 2013 afholdtes flere borgermøder for alle Landsbylaug, der resulterede i konkrete input til Kommuneplanen 2013 – 2025. Nu tager vi sammen næste skridt hen mod visionen om, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskavliteten skal være høj og sammen-holdet stærkt.

Midlet er bl.a. udvikling af “Lokale udviklingsplaner i 2. generation” – LUPér. De eksisterende ajourføres og enkelte lokalsamfund udvikler nye. Ønsket er, at LUPén bliver dét, borgerne i lokalsamfundet kan mødes om, da den forbinder kommuneplanerne og -politikkerne med borgernes behov, ønsker og potentialer.

20130314-DSC_3303

Landsbytopmøde den 14. marts 2013

Kom og vær med til at sætte fremtidens dagsorden. Siden syv kommuner blev lagt sammen, er der sket meget på landet. Der er nu 26 landsbylaug med i Landsbyforum og flere er på vej. Vi drøfter udfordringer og udviklingsmuligheder for landdistrikterne – hvad kan vi hver især bidrage med?