Indsatsområder i Landsbyforum

Blomster ved Genforeningssten i Spang (4)

Blomsterløg

Projekt&Anlæg har i fem år sponseret blomsterløg til de landsbylaug, der måtte ønske dét. Herefter har frivillige plantet og forskønnet landsbyen til glæde for alle borgere og besøgende.

IMG_3379

"Bo-Trygt"​

“Kan du samle mindst 15 personer til et møde, kan I få besøg af en indbruds-ekspert – en ekspert i forebyggelse af indbrud – der giver gode råd om, hvordan I bedst sikrer netop jeres bolig mod indbrud.” Landsbyforum hjælper med at informere om tilbuddet. 

cyklisme

Cykelforum

I Cykelforum Sønderborg arbejder vi for at udvikle og udbrede cykling bredt i hele kommunen, både for den daglige cyklist, pendleren, sportsudøveren, skole-eleven og turisten. 

Deleby_1920x1200px

Deleøkonomi

Kan vi udnytte ressourcerne bedre og skabe ny deleøkonomisk model for eksempelvis en grejbank for alle? Inspirationen blev hentet i projektet “Deleby”. En grejbank for alle er på vej.

sammen om demens

Demens-venlig landsby

Med viden om demens kan naboer, foreninger, den lokale købmand og andre støtte borgere, der rammes af sygdommen, så de f.eks. kan blive boende, hvis de ønsker det.  Vil du arrangere et informationsmøde i din landsby? Kontakt: 27904488

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finansiering på landet

På foranledning af Landbyforum er der i foråret 2020 igangsat en undersøgelse af låne-mulighederne i landdistrikterne. Baggrunden er at der fornemmes en sværere adgang til belåning i landdistrikterne – ligesom der opleves stramninger når pensionsalderen nærmer sig. 

DSC_5545

Folkemødet på Bornholm

For at sikre synlighed omkring landdistrikts-arbejdet i Sønderborg Kommune har det politiske udvalg med ansvar for landdistrikter siden 2016 finansieret deltagelsen ved Folkemøderne på Bornholm for frivillige bestyrelses-medlemmer i landsby-laugene og Landsbyforum. De indgår aktivt i debatterne og forberedelserne i “Landdistrikternes Telt”. 

IMG_20190331_122406

Forårsrengøring

Omkring 25 landsbylaug deltager i forårets affalds-indsamling. Et solidt sam-arbejde er opbygget og koordineret, hvor de frivillige samler sammen, mens kommunen leverer sække og gribetænger. Sønderborg Forsyning sponserer pølser og sodavand.

IMG_8119

Genforening2020

Landsbyforum har været involveret i dele af planlægningen af det store Genforening2020 projekt: GenSpejlet 2020. Flere landsbyer har været involveret i fejringen af, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev gen-forenet med Danmark. Desværre satte Covid-19 situationen en pause på en stor del af arrangementerne, som derfor udsættes til senere.

PS7_2879 - © Patricio Soto

Grænse-overskridende samarbejde

Livet i landsbyerne er i centrum, når Landsbyforum bidrager til at løfte ud-viklingen – også i dansk-tysk interreg samarbejde. 

Benefit4Regions projektets formål var at skabe levende landsbyer på tværs af grænsen ved at opbygge stærke netværk, mens TOUR-BO projektet fokuserer på bæredygtig turisme og lokale fødevarer.

Kåring af Årets Landsby_0019

Hjælp til selvhjælp

Hvis du er valgt ind i bestyrelsen i et landsbylaug, bylaug, lokalråd eller landsbyråd eller lignende paraply-organisering  i Sønderborg kommune, kan du her hente gode råd til dit frivillige arbejde.

computer

Infoland

InfoLand er et hjemmesidesystem og en hjemmesideløsning, som er skræddersyet til bl.a. landsbyerne i Sønderborg i slutningen af 00érne. Her forbindes de enkelte landsbylaug med hinanden og forvaltningen, for at øge kommunikationen på tværs. InfoLand er derfor både et redskab til de lokale som samlingspunktet indadtil, sam-tidigt med, at det er en markedsførings-kanal og ansigtet udadtil.

Billeder v. Benthe

Inspirations-ture

Forud for ethvert projekt påbegyndes, er det en god idé at se, om andre har lavet noget tilsvarende, som vi kan lære fra. Derfor arrangeres ofte små ture, hvor deltagerne lærer af andre projekter og de lærer af hinanden i bussen og udvikler i fællesskab.Er I en landsby, der står foran et større byggeri, er I velkommen til at tage kontakt til Sekretariat for landdistrikter.

Kåring af Årets Landsby_0014

Kommunikation

Et fokusområde for Landsbyforum er forbedret kommunikation i landsbyen, mellem landsbyerne og ikke mindst mellem landsbyer og kommunen.

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte forvaltningen i Sønderborg Kommune direkte, er her hjælp at hente her: 

IMG_3148

Kunst

En arbejds-gruppe under Landsbyforum  har undersøgt mulighederne for at finansiere flere kunst-værker, der skal placeres rundt om i landdistrik-terne som supplement til de øvrige internationale skulpturer i “FremmedART der Rykker”. 

 

Kontakt:
Agnes Nielsen
nielsen@moisen.net

 

Landsbyhøjskole Connie + stolerækker 1500 foto Kim Toft Jørgensen

Kurser

Det er nødvendigt for hvert enkelt individ at udvikle nye kompetencer gennem hele sit liv for at kunne forstå og følge med, når sam-fundet ændrer sig. Et samfund i hastig forandring kræver, at vi kan forandre os, og at vi kan agere i forandringer. Dét må vi lære løbende, og ifølge Kolb (1984) lærer en voksen person ved at bygge ovenpå eksisterende erfaringer og udvikle dem.

k├©r m├ª b├ªnk bes├©g fra Hedensted marts 2019

Kør-mæ-bænke

For at nedbringe CO2-udslip, forbedre klimaet og privatøkonomien, er det en god idé, af fylde flere passagerer i hver bil.  I landsbyerne på Sydals, Broager-land og Kværs-Tørsbøl-Snurom er opstillet “Kør-mæ-bænke” efter idé fra Hürup i Tyskland. Her sætter du dig på bænken og vifter med hånden – og én i dit nærområde gir´ et lift.

Se kortet, hvor de er placeret.

Grønne-køretøj_0014_web

Landsby-busser

Som et pilotprojekt har tre landsbylaug i en længere periode lavet et koncept for mere samkørsel med landsby-busser. Her kan du læse om erfaringerne fra projekterne:

Kåring af Årets Landsby_0001-Pano

Landsby-topmøder

Hvert år er Landsbyforum arrangør af et Landsbytop-møde, hvor Landsbylaug, politikere og udvalgs-formænd samt repræ-sentanter fra forvaltningen mødes og gøder jorden for et frugtbart samarbejde. Resultaterne herfra ligger til grund for samskabelsen og udvikling af landdistrikterne i kommunen.

 

På disse topmøder afholdes årsmødet i Landsbyforum og Årets Landsby kåres.

Pigespejderne Laura Sønderballe, 15 (mf.) og Emilie Christensen, 16 (tv.), begge fra Esbjerg,  med dagens høst af frisk persille til Snysk på Spejdernes Lejr 2017. Foto: Lasse Stissing Jensen

Lokale fødevarer

I landsbyernes arbejde med klimavenlighed og ønsket om flere lokale jobs, skabtes visionen om “Sønderborg som klima-venligt fødevareområde”. Her er fokus på klima-venlige og lokale fødevarer samt god mad- og måltids-kultur. “Handleplan for Fødevarer” skal være med til at sætte et positivt aftryk på borgernes livskvalitet og bidrage til, at Sønderborg når målet om at være CO2 neutral i 2029. 

ldf

Medlemskab af LDF

Landsbyforum er C-medlem i Landdistrikternes Fællesråd. Organisationen er praktisk ekspert i at samle, dele og kommuni-kere viden og erfaring til gavn for landdistrikterne. Målet er at skabe et Dan-mark i Balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling, med udgangspunkt i et de-centralt Danmark.

landsbybusser_0096

Mobilitets-foreningen

Denne forening er etableret af Landsbyforum for at skabe forbindelser mellem folk, når anledningen er sundhedsfremmende, bedre livskvalitet eller livslang læring. Formålet er bl.a. at skabe mulighed for landsbybus-, delebilstjenester, samkørsel eller anden form for mobilitetsydelse og løsninger. vedtægter

┬®Patricio Soto - PSF_5211

Musik i privaten​

Musik i privaten er et projekt, der går ud på at opleve musik i nye rammer, og skabe uhøjtidelige og intime koncerter. En eftermiddag eller aften hvor formålet er at bringe musikken “tættere på”, og styrke gamle og nye relationer igennem fælles musikalske oplevelser. Landsbyforum hjælper med at få konceptet udbredt i landsbylaugene.

Landbyforum-Sønderborg

Pris 2019

Alt i alt gøres der et fornemt og prisværdigt stykke frivilligt arbejde i de 36 landsbylaug, der fortjener en påskønnelse. Derfor får foreningen Landsbyforum Sønderborg den første af årets tre “Sammen kan vi mere”-priser”, udtalte Rikke B. Schlüter, aktionærråds-formand i Andelskassen.

oliefyr

ProjectZero

Dette er visionen om CO2-neutralitet i kommunen i år 2029. Landsbyerne, Landsbyforum og det politiske udvalg er aktive medspillere igennem strategiske indsatser, projekter og informations-kampagner, for at bidrage til at nå målet  samt skabe en bæredygtig udvikling i landsbyerne.

Svenstrup kirke_0086

Samarbejde med kirkerne og landsbylaug

Kommunen og folkekirken er to store enheder i vores samfund, som på et strukturelt niveau har formet det danske land-skab. Med indførelsen af kommunalreformen i 2007 skete der en ændring af forholdet og kontaktfladen mellem kommune og kirke. I dette nye projekt ses på, hvor der er mulighed for nye samarbejder på tværs. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samtale Café

Landsbyforum står løbende for forskellige sociale arrangementer, der styrker netværket mellem landsby-laugene og deres frivillige bestyrelses-medlemmer. Der afholdes fire møder årligt i Landsbyforum og en afsluttende julefrokost. Desuden inviteres til kurser, foredrag, udflugter og konferencer eller lignende. 


I Samtale Caféen inviteres til samtale om aktueller emner.

IMG_0887 (2)

SL2017

Spejdernes Lejr 2017 var en spejderlejr for alle danske spejdere, der løb fra den 22.–30. juli 2017. Den var med sine 37.334 delta-gende spejdere den til dato største spejderlejr afholdt på dansk jord. Derudover var der ca. 4.000 såkaldte jobbere, der var frivillige, der sørgede for, at alt fungerede i denne teltby. Lejren var samtidig vært for 4637 spejdere fra 44 lande. Flere landsbyer og Landsbyforum var med til “at sætte spor“.

IMG_1968

Samarbejde med ´SSF

”Kendskab til grænse-landets nutid er vigtig i erkendelsen af, at dansk sprog, kultur og identitet kan fastholdes og endda stimuleres i mødet med det fremmede og at flertal og mindretal kan leve side om side i gensidig respekt” (Grænseforeningen). Landsbyforum og SSF vil bidrage til at skabe levende kontakter mellem danskere på begge sider af grænsen.

IMG_0609

Udstillinger

Landsbyforum forsøger løbende at være synlig omkring dét, der skaber værdi i lokalsamfundene. Foreningen vil gerne have føling med, hvad der sker i landsbyerne, for at kunne rulle de bedste erfaringer ud til et bredere publikum. 

Samtidig bliver input fra omverdenen forstået, tolket og omsat til brugbar viden og konkrete handlinger – og ikke mindst for at skabe begejstring og retning i arbejdet.

Landsbylaug_012 velkomstfolderev lille

Velkommen

Mange landsbyer byder tilflyttere velkommen med velkomstpakker, der fortæller om området. Andre steder findes en velkomstambassadør, der besøger de nye. Du kan kontakte velkomst-ambassadøren gennem landsbylaugenes kontakt mail. Alle landsbyer har bidraget med tekst og billeder til en samlet “Landsbyfolder”. Èn gang pr. år inviteres velkomst-ambassadørerne til møde hos bosætningskoor-dinatoren, hvor de udveksler erfaringer. 

PostNord Danmark Rundt 2020_0171

Video-materialer

Igennem det seneste årti er samlet diverse video-materialer fra Landsby-forums aktiviteter. 

Disse giver et godt indtryk af, hvorledes det er at være én af mange “social entreprenører” eller “hverdags-aktivister” og bidrage til fællesskabte løsninger i landsbyerne.

Skærmbillede 2019-11-25 kl. 14.53.38

X-tra: Global Kids

Global Kids er et dansk projekt, der i 15 år har styrket børns og unges globale kompetencer med besøg af ungdomskultur-grupper fra lande i det Globale Syd. Global Kids bygger på det værdifulde i det direkte møde mellem mennesker fra forskellige kulturbaggrunde, og besøgene organiseres i samarbejde med kommuner og skoler i Danmark. 

Nafsi dansetrup besøgte 5 landsbyerne med friskoler i efteråret 2019. 

Årets Landsby_Blans_0058

Årets landsby

“Årest Landsby”  i Sønderborg kommune vælges af en dommer-komité, som vurderer på baggrund af aktivitets-niveauet i landsbyerne. Alle landsbyer er automatisk med i konkurrencen, når de indsender formandens beretning fra general-forsamlingen i hvert landsby-laug.  Med prisen følger en vandreskulptur, der flyttes hvert år, 5.000 kr. til en lokal fejring samt en mindeplade, som landsbyen beholder for altid.