Handlinger i forbindelse med energioptimering af boligen

Din håndværker ved mere

CO2-neutralitet i landdistrikterne
(projekt år 2011 - 2012)

I foråret 2011 søsatte Landdistrikts-udvalget og ProjectZero projektet: “CO2-neutralitet i landdistrikterne” – et projekt, der skulle sikre, at landdistrikterne aktivt tager del i opfyldelsen af målet om at Sønderborg Kommune er CO2-neutral i 2029. 

Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg (projekt år 2012 - 2015)

Erfaringerne fra projekt “CO2-neutralitet i landdistrikterne” samt input fra en gruppe engagerede borgere, har direkte affødt dette følgeprojekt. 

Skrot mig (2)

Informationskampagner:
"Skrot dit oliefyr" og "Fix din varmekilde"

Der er afholdt kampagner for at motivere til skrotning af oliefyr og andre energioptimerende tiltag i 2016 – 2017 i et samarbejde mellem ProjectZero, Klimakoordinatoren og Sekretariat for landdistrikter.

Uge46_PostA_ny

Energikampagner for tilflyttere og Roadmap 2025

I 2018 og 2019 er afholdt informationsaftener for tilflyttere, hvor de hører om energioptimeringer. 

Dette er sket i samarbejde med tilflytter-service og ProjectZero. 

Sommerhus 1

"Energirigtige feriehuse" og en bæredygtig turisme-udvikling

I Sønderborg fylder turismen og den grønne omstilling meget, da det er to højtprioriterede indsatser. Derfor blev sommerhusejere  invitere til et fælles inspirationsmøde under overskriften ’Energirigtige Feriehuse’.

Uge47_PostA

Fokus på varmepumper og energilandsbyer i SEP Sønderjylland regi

I samarbejde med ProjectZero fokuserer vi i 2020 og fremadrettet på omstilling til bl.a. varmepumper i områderne udenfor kollektiv forsyning i hht. kommissoriet.

Omtale af projekt "Bæredygtige Landsbyer" (2012 - 2015) v. Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Landdistriktsudvalget.

Græsrødderne tager magten i landsbyerne

I to landsbyer arbejder ildsjæle hårdt for at skabe en bæredygtig fremtid. Sammen kan beboerne gøre livet på landet meget mere attraktivt, siger Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune.

 

Ordet ”sammen” har en helt særlig klang i landsbyerne Dynt-Skelde-Gammelgab og Kær Halvø. Her går indbyggerne sammen om alt fra at spare på energien til at spise grøntsager og kød fra egne jorde. Ganske som for 100 år siden med den danske andelsbevægelse, hvor landmænd gik sammen om mejerier og slagterier, går ildsjæle i de to landsbyer forrest for at skabe en sund fremtid for beboerne.

 

De to landsbyer deltager i et projekt, som Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune har sat i værk for at skabe rammerne for en bæredygtig fremtid for mennesker, der vælger at bo på landet.


– Det vi i kommunen tilbyder, er en hjælp til selvhjælp, så folk kan få hverdagen til hænge sammen på en god måde, siger Charlotte Riis Engelbrecht.

 

CO2-neutralitet i 2029

Ideen er simpelthen, at landsbyernes beboere i fællesskab finder frem til de bedste måder at mindske udledning af CO2. Den skal være nedbragt med en fjerdedel i 2015. Samtidig gælder det om at finde frem til en måde at leve på, der spiller sammen med Sønderborg Kommunes mål om at blive helt CO2-neutral i 2029.

 

– Mange huse i landsbyerne er af ældre dato, og derfor ikke så energirigtige som helt nye huse, påpeger formanden for Landdistriktsudvalget.

 

Så en af målene i projektet er at give beboerne redskaberne til selv at udnytte energien bedst muligt. Blandt andet tilbydes alle beboerne energitjek af deres boliger med hjælp fra ZERObolig. I hver landsby har man afholdt energimøder med beboerne, så de ved, hvordan de bedst kommer i gang med at spare på energien og lave energitjek.  

 

Men det stopper ikke her.

 

Plant din egen energi

I de to landsbyer skal man for eksempel finde arealer, hvor beboerne kan plante energiafgrøder. Det er planter som for eksempel piletræer, der kan bruges til biobrændsel.

 

Samtidig kan piletræer fungere som en del af fælles spildevandsanlæg for landsbyerne. Alt sammen skal det være med til at gøre landsbyerne til mere bæredygtige steder at bo. Og dermed mere attraktive for tilflyttere.

 

Og netop derfor har projektet inddraget forskellige elementer, der er vigtige for at få en hverdag til at hænge sammen for en familie. Som de fleste bilejere kan bevidne, har benzinprisernes himmelflugt de seneste par år ikke gjort transport billigere. Og dette rammer landsbyerne hårdt.

 

– Her er man særlig afhængig af en bil eller to for at få en hverdag til at fungere ordentligt, siger Charlotte Riis Engelbrecht. Så kommunen er med hjælp fra borgerne ved at se på transport af mennesker og varer, for at finde løsninger, så det kan hænge bedre sammen for landsbyerne.

 

– Kan en familie for eksempel nøjes med en bil er der mange penge og C02 at spare, siger Charlotte Riis Engelbrecht.

 

Spis lokalt

Og der kan også spares CO2 ved at spise dansk.


– Vi kan købe argentinsk kød og brasilianske grøntsager i supermarkedet. Men det er da et moralsk dilemma at vælge den slags fødevarer, når vi har den gode mad her lige uden for døren, siger Charlotte Riis Engelbrecht.

I stedet for at brænde CO2 af på at få fløjet mad ind fra fjerne egne, sætter projektet fokus på at udnytte de gode råvarer, som det danske klima byder på.


– Vi har grøntsager, krydderurter, honning og svampe i haven, på markerne og i skoven. Så hvorfor ikke udnytte de fordele, smiler Charlotte Riis Engelbrecht.