Informationskampagner

Skrot mig (2)

Informationskampagner: "Skrot dit oliefyr" og "Fix din varmekilde"

Sekretariat for landdistrikter har deltaget i tilblivelsen og implem-entering af Varmeplanen 2015, hvor fokus var på udfasning af gas- og oliefyr udenfor den kollektive forsyning.


Dette er sket med informations-kampagner for at motivere til skrotning af oliefyr og andre energioptimerende tiltag i 2016 – 2017 i et samarbejde mellem ProjectZero, Klimakoordinatoren og Sekretariat for landdistrikter.


Deruden har sekretariatet deltager i tilblivelsen af både Roadmap2020 og Roadmap2025 på vegne af landdistrikterne.