CO2-neutralitet i landdistrikterne

Din håndværker ved mere

CO2-neutralitet i landdistrikterne
(projekt år 2011 - 2012)

Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune har siden 2007 haft fokus på livet på landet, og hvordan vi fremtidssikrer dette i relation til stigende energipriser til opvarmning og transport. 

 

I foråret 2011 søsatte Landdistrikts-udvalget og ProjectZero projektet: “CO2-neutralitet i landdistrikterne” – et projekt, der skulle sikre, at landdistrikterne aktivt tager del i opfyldelsen af målet om at Sønderborg Kommune er CO2-neutral i 2029. 

 

Over 25% af Sønderborg-områdets boliger ligger på landet, og det er her, vi har de store og ældre huse med oliefyr, gas- og elvarme. Det er i landdistrikterne, der skal tænkes nye løsninger. Dér  er fokus på, at det ikke bliver dyrere at bo på landet end i byen, når det drejer sig om udgifter til opvarmning og energiløsninger.

 

Dette projekt fra 2011 – 2012 var grundlaget for senere indsatser med henblik på at nå co2-neutralitet i 2029. Første step i projektet var en inspirationstur til Friland, og herefter blev afholdt diverse borgermøder (ENERGI roadshows). Deltagerne fik tips til, hvordan energiforbruget kunne reduceres og penge kunne spares. 

 

Der var tale om både borgermøder og “gæstebud” i mindre interessegrupper.  Målet var at skabe overblik og give løsningsforslag til bl.a. solceller i Smøl, biogas i Avnbøl-Ullerup, opvarmning på Kær Halvø og transport i Dynt-Skelde og Gammelgab.