Bæredygtige landsbyer

Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg (projekt år 2012 - 2015)

Erfaringerne fra projekt “CO2-neutralitet i landdistrikterne” samt input fra en gruppe engagerede borgere, har direkte affødt dette følgeprojekt. 

 

 

Landdistriktsudvalget ville arbejde tæt sammen med Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug (med ca.  200 husstande) og Landsbylauget på Kær Halvø (ca. 230 husstande) indenfor følgende temaer: Boligen, Transport, Fødevarer,

Afgrøder, Service og Synliggørelse.

 

Projektet var støttet med midler fra: Grøn Vækst puljen (Miljø- og Fødevareministeriet), LAG Sønderborg, Ildsjælepuljen (Miljøstyrelsen),– Cykelpuljen (Vejdirektoratet) og Sønderborg Kommune