Fokus på varmepumper

Uge47_PostA

Fokus på varmepumper og energilandsbyer i SEP Sønderjylland regi

I samarbejde med ProjectZero fokuserer vi i 2020 og fremadrettet på omstilling til bl.a. varmepumper i områderne udenfor kollektiv forsyning i hht. kommissoriet.

Pejlemærkerne for 2030 uden for kollektiv forsyning er i hht. den Strategiske EnergiPlan for  de fire sønderjyske kommuner Sønderjylland (SEP Sønderjylland) følgende:


• Fossilfri varmeforsyning 

• Ny opvarmning etableres primært som brændselsfrie løsninger 


Dette følges op af to konkrete handlinger inden år 2023:

1. Demonstration af varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas 

2. Uafhængig energirådgivning til private (via SEP Sønderjylland sekretariatet)


Uddybning 1: Med udgangspunkt i en indledende screening af mulige forsyningsløsninger i områder uden fjernvarme og naturgas udpeges  mindst ét  demonstrationsområde pr. kommune. 


Målet er, at demonstrations-områderne tester nogle af de mest oplagte fremtidige forsynings-muligheder, fx: 

• Fælles indkøb og finansiering af individuelle varmepumper 

• Fælles varmepumpeløsninger 

• Tilslutning til eksisterende fjernvarmenet