Evaluering af SL2017 (landsbyindsatser)

Bogudgivelse i oktober 2017

Bogen Mad, mennesker og måltider på Als og Sundeved handler om fødevarer, madkultur og gastronomi på Als og Sundeved. Den giver en bredspektret og fængende skildring af lokale fødevareproducenter, restauranter og særlige begivenheder og initiativer, der involverer mad og måltider.  Inge Adriansen, forfatter, og Torben Ulrik Nissen, fotograf, har været på besøg på lokale spisesteder og har haft samtaler med landmænd, slagtere, fiskehandlere og andre specialister om gode råvarer og glæden ved at fremstille og bruge kvalitetsprodukter.  

 

I bogen vil der være præsentationer af særlige natur- og kulturseværdigheder på Als og Sundeved, hvori der indgår fortællinger om mad og måltider.  

 

 

 

Hør Inge Adriansen fortælle om sin interesse for mad og mennesker:

Bespisningsopgave: SNYSK

Forud for den 26. juli 2017 var gået et par års forberedelser i bestræbelserne på at bespise ca. 37.000 personer med et gratis måltid mad, som en gave fra Sønderborg til spejderne. 

 

Denne måltidsopgave gav anledning til at indgå i partnerskabet med 10 andre danske og tyske kommuner / universiteter / erhvervsråd / naturstyrelse (LLUR) omkring Benefit4Regions (Interreg5A projekt, www.benefit4regions.eu) med en fødevarecase, hvor målet var, at lokale fødevarer skulle være “løftestang” for udviklingen i landdistrikterne i Sønderborg – skabe flere jobs og merværdi på mange fronter.  Hermed var det muligt, at ansætte en person, der kunne være tovholder for opgaven med at konceptudvikle en måltidsløsning, igangsætte produktion af krydderurter, lave aftaler med lokale fødevareproducenter og nå i mål med bespisnings opgaven. 

Cykelhaver

For at synliggøre fødevarestrategien: “Sønderborg som klimavenlig fødevareområde” og de mange spændende handlinger forud for spejderlejren SL2017, har Produktions-højskolen udsmykket udtjente cykler til cykelhaver, der bærer friske krydderurter fra pallehaverne/domen og blomster foran og bagved.

Disse cykler blev placeret langs ruten til “Danmark Rundt” 2016 og på spejderpladsen i sommeren 2017 med teksten: “Vi sætter grønne spor fra landsbyerne til spejderne.”

 

* cyklerne opbevares i delebanken til udlån.

Fødevaremarked: 6400 Foodmarket

Forud for SL2017 er afholdt flere møder mellem producenter og leverandører af lokale fødevarer samt medierådgivere m.fl. for at udvikle et koncept for et “pop-up” fødevaremarked. Resultatet blev et stort 6400FoodMarket. 

 

Konceptudviklingen var en del af en fødevarecase i projektet: Benefit4Regions og dermed støttet af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Foruden fødevaremarkedet og bespisningsopgaven, leverede de lokale producenter også varer til “Madtropperne” samt til “Sønderjyske Tapas”, som Det Sønderjyske Hus leverede til ét af spiseteltene.

Billedgalleri:

Pallehaver

I 2015 begyndte frivillige at lave forsøg med halm-haver. Her blev halmballer plantet til med krydderurter – dog med vekslende succes. Erfaringerne blev rullet ud til pallehaver med automatisk vandings system. Disse blev lavet af Produktionshøjskolen i samarbejde med Åse Ditlefsen Ferrão, sekretariat for landdistrikter. Krydderurter, bønner og persille blev forspirret i domen, som blev bygget på Kær i samarbejde med Kær Landsbylaug og Green Makerspace. Disse forberedelser var en del af fødevarecasen i Benefit4Regions. Pallehaverne med krydderurter blev dyrket i landsbyerne, fik skilte fra Svenstrup Friskole, og blev sat frem på pladsen som ingrediens til snysk-retterne. Idag er de tilbage i landsbyerne og bliver brugt.

Billedgalleri:

Landsbyinitiativer:

Det levende teglværk

Frivillige fra hele Broagerland havde i samarbejdet med  Museum Sønderjylland tilbudt at gøre Cathrinesminde Teglværk levende i uge 29 i 2017. Der blev syet dragter og indsamlet materialer og telte. Det blev så stor en succes, at det er blevet en fast sommertradition.

Sønderjysk kaffebord i Lysabild

Onsdag den 26. juli 2017 var der “Æ synnejysk daw”, hvor der foregik mange traditionelle sønderjyske aktiviteter. I Lysabild inviterede private til Sønderjysk kaffebord.

Se optagelserne fra TV Syd:

Primitiv overnatning i Tørsbøl

I bestræbelserne på at samle penge ind til energirenoveringer af klubhuset i Tørsbøl, arrangerede Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd i samarbejde med klubhusets bestyrelse, mulighed for primitiv overnatning for gæster fra hele landet på det grønne område ved klubhuset. Knap 70 personer benyttede sig af dette tilbud i løbet af uge 29, hvor ca. 100.000 gæster besøgte spejderlejren.