Kom hinanden vé – mobilitetsprojekt

NT9A4075

Kom hinanden vé - mobilitetsprojekt
(2020 - 2022)

I vinteren 2019-2020 har Landsbyforum (der er en forening for alle Landsbylaug i Sønderborg) etableret en Mobilitetsforening, for at skabe forbindelser mellem folk, når anledningen er sundhedsfremmende, bedre livskvalitet eller livslang læring. Formålet er bl.a. at skabe mulighed for landsbybus-, delebils-tjenester, samkørsel eller anden form for mobilitetsydelse og løsninger.  

 

Projektet bygger på erfaringerne fra de to pilotprojekter: “Alternative, bæredygtige kollektive transportkoncepter” og “Kollektive transportkoncepter i landdistrikterne; Andelsforening 2.0”. Mobilitetsforeningen – ejet af landsbylaugene – forsøger at binde de hidtidige initiativer sammen til en fremtidssikret løsning for bedre mobilitet i landdistrikterne. 

Mobilitetsforening har søgt og fået tilskud fra “Landdistrikts- puljen fra Bolig- og Planstyrelsen samt “Puljen til borgerinitiativer” i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer samt LAG Sønderborg Aabenraa til projektet: “Kom hinanden ved – delebank for alle´”. Udvalget støtter desuden med sekretærhjælp til projektet.

 

Projekt ”Kom hinanden ve´” er landsbyernes bidrag til at nytænke mulighederne for en grønnere transport og mobilitet i landdistrikterne, der tager udgangspunkt i lokalsamfundene, er funderet på stærke partnerskaber og som er baseret på ansvar og tillid. Dermed hjælper civilsamfundet med at løse en samfunds-økonomiske udfordring med CO2-udslip, trængsel på vejnettet samt spild af tid og penge. Der arbejdes sideløbende på at etablere en delebank for alle landsbylaug.

 

I tillæg hentes viden om mobilitet fra en analyse til fremme af cykling i landdistrikter og erhvervssamarbejder – et projekt, hvor Sønderborg Kommune har samarbejdet med de øvrige værtskommuner til Tour de France 2022, hvor formålet var at skabe viden om barrierer og muligheder for øget cykling i DK. 

NT9A4088

Re-lancering af landbybusserne ved et arrangement i Kværs den 15. august 2021 :

NT9A4078
IMG_2251
IMG_2263
IMG_3441
IMG_3487
IMG_2260
IMG_3428
NT9A4109
NT9A4117
NT9A4069
IMG_3430
IMG_3426

"Grænselandet rundt på tomlen" - et dansk/tysk Hitch-hike Rally den 2. juli 2022 i et samarbejde mellem Mobilitetsforeningen, Kreis Schlewig-Flensborg, BobenOp og Sønderborg Kommune:

Lift Augustenborg 1
Mod Notmark
et lift 3
et lift
Fælles afslutning

Landsbyernes Stemmer - et bidrag til COP27 debat i den nordiske pavillon - inviteret af Nordisk Ministerråd - Workshop den 13. oktober 2022.

Hør svaret på spørgsmålet:

"Hvad er vigtig at få med, når Landsbyernes Stemmer om mobilitet i landdistrikterne høres ved COP27?"


Fire bud fra Transportselskaberne i marts 2023 til styrkelse af mobiliteten i landområderne: