Kom hinanden vé – mobilitetsprojekt

kør mæ bænk besøg fra Hedensted marts 2019

Kom hinanden vé - mobilitetsprojekt
(2020 - 2022)

Projektet bygger på erfaringerne fra de to pilotprojekter: “Alternative, bæredygtige kollektive transportkoncepter” og “Kollektive transportkoncepter i landdistrikterne; Andelsforening 2.0”. Mobilitetsforeningen – ejet af landsbylaugene – forsøger at binde de hidtidige initiativer sammen til en fremtidssikret løsning for bedre mobilitet i landdistrikterne.

I vinteren 2019-2020 har Landsbyforum (der er en forening for alle Landsbylaug i Sønderborg) etableret en Mobilitetsforening, for at skabe forbindelser mellem folk, når anledningen er sundhedsfremmende, bedre livskvalitet eller livslang læring. Formålet er bl.a. at skabe mulighed for landsbybus-, delebilstjenester, samkørsel eller anden form for mobilitetsydelse og løsninger. 

 

Projektet bygger på erfaringerne fra de to pilotprojekter: “Alternative, bæredygtige kollektive transportkoncepter” og “Kollektive transportkoncepter i landdistrikterne; Andelsforening 2.0”.

 

Mobilitetsforeningen er svaret på en “Andelsforening 2.0”

 

Mobilitetsforening har søgt og fået tilskud fra bl.a. “Landdistriktspuljen” fra Erhvervsministriet samt “Puljen til borgerinitiativer” i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer til projektet: “Kom hinanden ve´”. Udvalget støtter desuden med sekretærhjælp til projektet.

 

Projekt ”Kom hinanden ve´” er landsbyernes bidrag til at nytænke mulighederne for en grønnere transport og mobilitet i landdistrikterne,

der tager udgangspunkt i lokalsamfundene, er funderet på stærke partnerskaber og som er baseret på ansvar og tillid. 

 

Dermed hjælper civilsamfundet med at løse en samfundsøkonomiske udfordring med CO2-udslip, trængsel på vejnettet samt spild af tid og penge. Der arbejdes sideløbende på at etablere en delebank for alle landsbylaug.

 

Indsæt

 

 

Landsbybusserne sættes på landevejene den 15. august 2021 ved et åbnings-arrangement i Kværs kl. 14 – 16 2021.