Månedsarkiv: oktober 2009

Netværk på tværs af generationer

Indenrigs- og Socialministeriet indkalder ansøgninger til landdistriktspuljen. Landdistriktsudvalget har formuleret et forsøgsprojekt, og ansøgningen skal være indsendt den 1.

december 2009. Vi søger landsbylaug i Sønderborg Kommune, der vil deltage som pilotprojekter i 2010-2011. Landsbylaugene vil modtage vejledning og midler til iværksættelse af projektet.

Såfremt jeres landsbylaug er interesseret bedes I henvende jer til Landdistriktskoordinator Sille Marcussen Dall (smar@sonderbog.dk) senest tirsdag d. 10. november 2009.Læs nedenstående beskrivelse for nærmere information om forsøgsprojektet.

Beskrivelse

“Vinderlandsbyer og Taberlandsbyer” v. Jørgen Møller

Vinderlandsbyer og taberlandsbyer

Tirsdag aften d. 27. oktober var der inviteret til debataften om de udfordringer landsbyernes forskellige udviklingsretninger står overfor. Landsbylaugene i Sønderborg Kommune havde inviteret til offentligt debatmøde for alle interesserede landsbyboere, politikere og planlæggere i Nette Jensen. Kultur- og Aktivitetshus Skelde, Broager. Der var stort fremmøde og en god debat.

Aftenens oplægsholder var Jørgen Møller, Lektor, arkitekt MAA, Aalborg Universitet, der har gjort sig bemærket i de landsdækkende medier som debattør på emnet om landsbyernes fremtid. Se eller gense Jørgen Møllers powerpoint i to afsnit:

1. Vinderlandsbyer og taberlandsbyer

2. Vinderlandsbyer og taberlandsbyer

 

NY ANSØGNINGSFRIST til landdistriktspuljen d. 1. december 2009

Landdistriktsudvalget har på mødet d. 5. oktober besluttet ny ansøgningsfrist til landdistriktspuljen til den 1. december 2009.

Udvalget besluttede yderligere følgende krav til ansøgningen:

  • Midler der bliver tildelt, bliver først udbetalt når de formelle ting er i orden.
  • Det er en fordel at have en tilkendegivelse fra myndighederne om, at der er sansynlighed for, at man kan få tilladelse til projektet.
  • Det skal oplyses, hvornår man forventer at bruge midlerne.
  • Efter et år skal der afleveres et tilsagn om, at projektet stadig er i gang.
  • Man skal søge via Infoland
  • Der skal være overensstemmelse mellem det ansøgte og udviklingsplanen for området.
  • Når midlerne er brugt skal der afrapporteres til udvalget.