Månedsarkiv: februar 2010

Kontakt til pressen (Sille)

Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.00 til 21.30 afholder vi en kursusaften med temaet “Kontakt til pressen”. programmet bliver sendt ud fredag d. 26. februar 2010.

Skrotningsordning for oliefyr

I finansloven 2010 er det vedtaget, at man kan få tilskud, hvis man skifter sit oliefyr ud med varmepumpe, fjernvarme eller solvarme.

Hvem kan få tilskud?

For at få tilskud skal følgende betingelser opfyldes: Du skal have et oliefyr, som du vil skrotte.

– Du skal være ejer af den boligejendom, hvor det oliefyr, der skal skrottes, står.

– Der kan kun søges tilskud til ejendomme, der har status som helårsbolig.

– Arbejdet må ikke være påbegyndt inden, du har fået tilsagn om tilskud. Det betyder, at du ikke må have indgået en bindende aftale om arbejdets udførelse, før du har modtaget tilsagn om tilskud.

Du kan læse mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside. Det er også gennem Energistyrelsen, at man fra den 1. marts elektronisk eller per post kan ansøge om tilskuddet.