Åbning af “Genforening 2020 puljen” i Sønderborg

I forbindelse med Sønderborg Kommunes markering af 100-året for Genforeningen i 2020 blev der i januar 2019 åbnet for søgning af midler fra en særlig Genforeningen 2020 Pulje.

Den 1. april 2019 åbner kommunen for den anden ansøgningsrunde for puljen.

Man kan søge op til 50.000 kr. med mindst 50% medfinansiering (inkl. tid).
Der er 350.000 kr. i puljens 2. runde.

Fristen for at søge i 2. runde er den 1. juni 2019.

Der er mulighed for, at der bliver en 3. ansøgningsrunde i 2019 – det er endnu ikke endeligt afklaret. Her kan du læse mere om puljen

Informationsmøde om Genforening 2020 Puljen den 25. april 2019
Torsdag den 25. april 2019 kl. 16:00-18:00 inviterer vi til informationsmøde om puljen. Mødet foregår i Salen på Kulturkulturhuset i Sønderborg.

Her gennemgår vi puljekriterier og temaer samt selve ansøgningsproceduren via det online ansøgningsskema. Den sidste del af mødet bruges til at give sparring på konkrete projektideer og besvare spørgsmål i relation til puljen og markeringen af Genforeningen 2020 i Sønderborg Kommune.

Der er tilmelding til mødet efter princippet først-til-mølle.
Vi opfordrer til, at man deltager med max 2 personer pr. forening – på forhånd tak.

Tilmelding efter først-til-mølle her

PS: det er ikke en betingelse for at søge puljen eller for at kunne blive imødekommet med midler fra puljen, at man deltager i informationsmødet.

Har du spørgsmål til puljen eller til markeringen af Genforeningen i 2020 i Sønderborg Kommune,
er du altid velkommen til at henvende dig hos undertegnede.

Læs mere om kommunens markering af Genforeningen i 2020 her