Alternativ julefrokost for bestyrelses medlemmer af landsbylaugene i Sønderborg kommune

Fredag den 24. november kl. 16.30 inviteres alle bestyrelsesmedlemmer af landsbylaugene til kursus på Nygård, hvor fokus er på synliggørelse af landsbylaugenes arbejde og et godt arbejdsklima i de enkelte bestyrelser. Lørdag fortsættes kurset fra kl. 10 – 13. Program (klik på linket).

Har du kun mulighed for at deltage én af dagene, skriver du dét på tilmeldingslisten. Der er sat fokus på aktuelle emner på baggrund af behov og ønsker fra lokalsamfundene og Landsbyforum. Målet er at sætte erfaringsudveksling, forventningsafstemning om rollefordeling, rammevilkår og fremtidens indsatser i højsædet. Der er overnatning i nærområdet.

Kurset henvender sig til de 34 landsbylaug i kommunen samt medlemmer af Landdistriktsudvalget – der er plads til 3 til 4 personer fra hver laug. Samtidig inviterer vi partnere fra vores dansk/tyske samarbejde: “Benefits4Regions” med, for at dele grænseoverskridende erfaringer og viden: Hvordan praktiseres borgerinvolvering, kommunikation og læring i de levende landsbyer i Sønderborg? Det finder vi svaret på.

Tilmelding inden 20. november  (linket ikke gyldig mere)

Du møder følgende personer:

Tyge Mortensen, Jeppe Søe, Steen Bielefeldt, Helga Moos m.fl.

Indlæg v. Tyge Mortensen

Indlæg v. Steen Bielefeldt

Bestyrelsens testmuligheder v. Connie Skovbjerg: ADIZES test 1 og Adizes_test 2

Referat fra kurset:

 

Kurset indgår i projektet Benefit4Regions i casestudiet “Tilgængelighed”